Quang cảnh Hội nghị. 

Ngày 18/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022.

Chủ trì Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, các ban, đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng hơn 1.800 đại biểu tại 63 tỉnh, thành phố.

Phải phản ánh được nỗi lòng, sự mong mỏi của nhân dân

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đã quán triệt một số định hướng cho từng nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022.

Đề cập tới các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho rằng, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, năm 2022, MTTQ Việt Nam các cấp cần ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác thông tin, tuyên truyền, không nên giới hạn bởi hình thức, biện pháp truyền thống, mà có thể nghiên cứu để sử dụng hợp lý, an toàn các kênh thông tin thông qua mạng xã hội, đường dây nóng để có thể truyền tải, tiếp cận được đông đảo và kịp thời các tầng lớp Nhân dân.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của đất nước và của mỗi địa phương, MTTQ Việt Nam các cấp cần xác định rõ nội dung để tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân, trong đó, cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các sự kiện lớn của đất nước và của mỗi địa phương…

Bên cạnh đó cần phát huy đa dạng các kênh thông tin để tổng hợp, nắm bắt và xây dựng Báo cáo về tình hình Nhân dân. Nhất là các Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của MTTQ phải chủ động nắm bắt thông tin về tình hình Nhân dân, về hội viên, đoàn viên, về lĩnh vực mình đang phụ trách, theo dõi và kịp thời báo cáo về MTTQ cấp trên làm cơ sở xây dựng, tổng hợp thành Báo cáo tình hình Nhân dân của MTTQ từng cấp; Tăng cường vận động, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc, phát huy vai trò người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo nhất là những ngày lễ trọng đại của mỗi dân tộc, mỗi tôn giáo.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. 

“Phải làm sao, Báo cáo tình hình Nhân dân phải phán ánh được nỗi lòng, sự mong mỏi và phản ánh bức tranh chân thực, sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đặt vấn đề.

Đề cập đến hiệu quả và cách thức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị trong năm 2022, MTTQ các cấp cần đẩy mạnh vận động toàn dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; phát huy tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc để cùng với chính quyền địa phương các cấp cho lo đời sống an sinh cho người dân nghèo, gia đình chính sách, người gặp khó khăn.

“Các địa phương cần chủ động rà soát, đánh giá tính hiệu quả và cách thức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của mỗi địa phương và các phong trào, cuộc thi đua do Trung ương phát động để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy địa phương và UBTƯ MTTQ Việt Nam để điều chỉnh theo hướng thực chất, hiệu quả hơn” – đồng chí Lê Tiến Châu gợi ý.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp cần tiếp tục quan tâm tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam. Từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tính cộng đồng, trong mỗi cộng đồng dân cư; phát huy các giá trị truyền thống, phong tục văn hóa của mỗi cộng đồng; thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Tập trung những điểm nóng, sự việc cụ thể

Nhấn mạnh giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác mặt trận trong giai đoạn hiện nay, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho rằng, trước tiên, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ xác định các chuyên đề, lĩnh vực cụ thể và tổ chức hướng dẫn MTTQ các cấp đồng loạt triển khai; trên cơ sở đó tổng hợp kết quả và kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền.

Để những kiến nghị sau giám sát sẽ toàn diện, thực tiễn và mạnh mẽ hơn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị hoạt động giám sát, phản biện xã hội cần tạo sự gắn kết giữa công tác nắm tình hình Nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri với giám sát, phản biện xã hội. Theo đó, trên cơ sở kết quả nắm tình hình Nhân dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri, ta xác định lựa chọn những vấn đề cần phải làm rõ, để từ đó xây dựng Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội. Như vậy thì nội dung giám sát, phản biện sẽ thực sự sát với những vấn đề mà Nhân dân quan tâm.

Đối với các địa phương, công tác giám sát, phản biện xã hội cần hướng vào những điểm nóng, những vụ việc cụ thể mà Nhân dân quan tâm; chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy giao MTTQ tham gia từ đầu, từ sớm vào quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết sách lớn của địa phương; các dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động lớn đến người dân, như các dự án phải thực hiện thu hồi đất, dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, phải đánh giá tác động môi trường và lấy ý kiến Nhân dân… hoặc hiện nay các địa phương trên cả nước đang đồng loạt triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050… MTTQ các địa phương cũng nên ưu tiên thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo các Quy hoạch.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh, giám sát, phản biện xã hội là giám sát của Nhân dân, do đó, nội dung giám sát phải là những vấn đề mà Nhân dân quan tâm, những đòi hỏi, bức xúc từ thực tiễn của đa dạng các tầng lớp Nhân dân, đối tượng chịu sự tác động.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị. 

Do đó, kiến nghị sau giám sát không nên mang tính thuần túy về khoa học, nghiên cứu mà cần mang nhiều hàm lượng thực tiễn hơn, đây mới chính là mong muốn của Đảng, Nhà nước đối với công tác giám sát và phản biện xã hội của chúng ta.

Muốn vậy, cần phát huy sự tham gia của các chuyên gia, người làm thực tiễn vào công tác giám sát, phản biện xã hội, đa dạng thành phần tham gia công tác giám sát, phản biện để đảm bảo tính đa dạng, tính đại diện, tính chuyên sâu.

“Cần kiên trì, bền bỉ trong việc theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện. Phải theo vấn đề đến cùng, bảo vệ quan điểm công tâm, khách quan.” Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc về thể chế, pháp lý và quá trình thực thi để chủ động đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; quan tâm tới việc khảo sát, lấy ý kiến của người dân đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng quán triệt, triển khai về hoạt động đối ngoại nhân dân; về kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp.

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2021 và những năm vừa qua, với chủ đề công tác năm 2022 là "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận năm 2022, qua đó tạo tiền đề, động lực cần thiết, quan trọng, có tính chất quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024./.

 
Hương Diệp