Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 

Ngày 25/7/2019, Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2019 -2024 chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có đồng chí Ngô Sách Thực và đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN. Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong BTVTU, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh tỉnh, lãnh đạo MTTQVN tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ VNAH, AHLLVTND, AHLĐ thời kỳ đổi mới cùng 250 đại biểu chính thức. Tham dự Đại hội còn có lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội.

Kính thưa đồng chí Ngô Sách Thực, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam!

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu!

Thưa Đại hội!

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống của Nhân dân toàn tỉnh, là diễn đàn dân chủ, thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết và thống nhất ý chí của các dân tộc, tôn giáo, các thành phần và Nhân dân tỉnh Quảng Trị trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quý, các đại biểu về dự Đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) thành công tốt đẹp.

Thưa  quý vị đại biểu!

Thưa Đại hội!

Nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận các cấp trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu trong hoạt động của mình, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Mặt trận; huy động và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu quan trọng năm sau cao hơn năm trước; cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, công tác an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đặc biệt quan tâm, công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả, đời sống các đối tượng chính sách và đại bộ phận Nhân dân cơ bản ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt nhiều kết quả tốt đẹp; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững chắc; dân chủ trong xã hội được phát huy, sự đồng thuận chính trị trong các tầng lớp nhân dân ngày càng cao, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và tăng cường.

Những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đạt được trong những năm qua có sự đóng góp không nhỏ của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ tỉnh đến khu dân cư.    

Điểm nhấn nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua của Mặt trận các cấp trong tỉnh đó là đã thể hiện tốt vai trò của một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện và mang tính nhân dân sâu sắc; thông qua công tác tuyên truyền, vận động và đa dạng hóa các hình thức tập hợp, MTTQVN tỉnh đã xây dựng được lực lượng tiêu biểu, nòng cốt trong các sinh hoạt chính trị, xã hội của các tầng lớp nhân dân, động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, chính sách địa phương.

Thông qua hoạt động của Mặt trận, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát huy, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã không ngừng nâng cao vai trò chủ trì trong phối hợp và thống nhất hành động. Liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức - nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - tiếp tục được củng cố và có sự gắn kết chặt chẽ hơn. Đồng bào các dân tộc phát huy mối quan hệ “bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển”; đồng bào các tôn giáo phấn khởi với đường hướng “tốt đời, đẹp đạo” gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; đồng bào Quảng Trị ở nước ngoài và các tỉnh, thành phố trong cả nước luôn hướng về quê hương, đóng góp nhiều nguồn lực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phát động tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng, chuyển biến cả chiều rộng và chiều sâu, đặc biệt là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, “Ngày vì người nghèo” gắn với chương trình “Xoá nhà ở dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã mang lại hiệu quả cao.

Mặt trận đã tập trung chỉ đạo, đổi mới việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”- đây là một nét đẹp văn hóa có sức lan toả sâu rộng ở tất cả các địa bàn dân cư, đã trở thành một hoạt động được tổ chức thường xuyên hàng năm tại các khu dân cư đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đó, khẳng định sức mạnh của truyền thống đại đoàn kết của dân tộc ta.

Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận có nhiều đổi mới theo phương châm sát dân, sát phong trào cơ sở; vừa vận động, tập hợp, vừa lắng nghe nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị của Nhân dân với Đảng, chính quyền. Công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ mặt trận các cấp vững mạnh luôn được chú trọng. Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nhiều nơi hoạt động ngày càng hiệu quả; vị trí, vai trò ngày càng được phát huy, làm nòng cốt trong việc vận động Nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa bàn dân cư. Mặt trận tỉnh cũng đã tập trung triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là cấp cơ sở”. Hoàn thành đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng đổi mới, có nhiều sáng tạo về phương thức, cách thức triển khai, đi vào chiều sâu với chất lượng cao hơn. Mặt trận các cấp chủ động nắm tình hình để kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề nhạy cảm, bức xúc mà dư luận quan tâm và thực tiễn đặt ra thông qua hoạt động giám sát của Mặt trận theo quy định của pháp luật. Chất lượng thực hiện Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan nhà nước, các tổ chức thành viên nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nâng cao.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019 của Mặt trận các cấp trong tỉnh là tiền đề, là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các chủ đề hàng năm của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích của Mặt trận các cấp trong toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam đã tạo điều kiện, giúp đỡ có hiệu quả, chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên đối với UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị và mong muốn rằng, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Thưa  quý vị đại biểu và các vị khách quý!

Thưa Đại hội!

Tự hào, phấn khởi với những thành tựu đã đạt được, nhưng đồng thời chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhận trong nhiệm kỳ qua, công tác Mặt trận vẫn còn một số hạn chế, bất cập về đổi mới phương thức vận động tập hợp; xây dựng khối đại doàn kết toàn dân; công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; công tác giám sát, phản biện xã hội như đã đề cập trong Báo cáo và các tham luận tại Đại hội. Đề nghị Đại hội tiếp tục phân tích kỹ các nguyên nhân của hạn chế, yếu kém để có những giải pháp khắc phục hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.

Thưa Đại hội!

Quá trình chuẩn bị Đại hội, nhất là tại phiên làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tham gia ý kiến và đã được Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp thu vào báo cáo chính trị và báo cao kiểm điểm để trình Đại hội. Tại Đại hội hôm nay, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm để cùng Đại hội nghiên cứu, thảo luận.

1. Trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, còn đan xen cả những khó khăn, thách thức, tồn tại những mặt trái của sự phát triển…., ảnh hưởng đến quá trình phát triển của tỉnh nói chung và sứ mệnh xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân của Mặt trận nói riêng; đặc biệt, trong điều kiện hiện nay, âm mưu phá hoại độc lập dân tộc và chế độ XHCN ở nước ta của các thế lực thù địch được che đậy bằng những hình thức hết sức tinh vi, thâm độc, vì vậy, Mặt trận cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó, Mặt trận cần tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện chủ trương, chính sách cảu Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trước mắt tạo sự đồng thuận trong sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" … và tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện.

2. Thực tiễn đã chứng minh, trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động đã lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động,  nghiên cứu, điều chỉnh cụ thể hơn, các chương trình phối hợp hành động, theo hướng nâng số lượng chỉ tiêu các mô hình, đề ra các mục tiêu, chương trình, phần việc…. gắn với các sản phẩm cụ thể của mô hình sau khi triển khai thực hiện, để có điều kiện đánh giá cụ thể vào cuối nhiệm kỳ. Phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, vai trò của già làng, trưởng bản để tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Mặt trận phát động. Kịp thời làm tốt công tác khen thưởng, biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa bàn dân cư.

3. Với quan điểm phát triển: phát huy nội lực là trọng tâm, tranh thủ ngoại lực là quan trọng, trong điều kiện nguồn nội lực còn hạn chế, BCH Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tập trung vào các chương trình, đề án, lĩnh vực trọng điểm mang tính đột phá. Vì vậy, dự báo thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến Quảng Trị triển khai các dự án động lực. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tỉnh cần có mặt bằng sạch, có lực lượng lao động với trình độ tay nghề cao…; Dốn đầu chủ trương này, Mặt trận cần định hướng để tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn; chủ động phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng vận động người dân chuyển đổi ngành nghề lao động, sản xuất, giải quyết việc làm cho người dân; đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp đã, đang và sẽ đầu tư vào Quảng Trị đào tạo nghề, giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

4. Để thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, trong thời gian tới, Mặt trận cần tiếp tục làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phân công, phối hợp các tổ chức thành viên trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Bám sát Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động của cấp uỷ, nghị quyết HĐND các cấp, những vấn đề đoàn viên, hội viên và Nhân dân quan tâm để xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Huy động tối đa các chuyên gia để lấy ý kiến phản biện, đóng góp ý kiến, bổ sung, sửa đổi các văn bản, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho phù hợp với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

5. Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi vai trò của tổ chức Mặt trận càng phải được tăng cường, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xứng đáng là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị. Muốn vậy, Mặt trận các cấp cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng; hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở. Thực hiện tốt hơn trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân để Nhân dân tin yêu Mặt trận, chủ động phản ánh, góp ý kiến, tham gia bàn bạc những vấn đề quan trọng của địa phương, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; quy tụ được những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm cao với nhân dân, chủ động, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục phát huy vai trò của các ban công tác mặt trận, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng để kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án mà người dân được trực tiếp thụ hưởng, góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng ở cơ sở.

Đại hội đã hiệp thương cử ra Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới với số lượng 72 vị, Ban Thường trực 8 vị để đảm nhận trọng trách chỉ đạo và tổ chức các phong trào, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra.

Kính thưa  quý vị đại biểu và các vị khách quý!

Thưa Đại hội!

Đảng cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo đồng thời là thành viên quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì vậy, tôi đề nghị các cấp uỷ Đảng cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo đối với Mặt trận; chính quyền các cấp phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Mặt trận phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền cần thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nghiêm quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu; quy chế tiếp thu và trả lời sau giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị từ MTTQVN và đoàn thể nhân dân với tinh thần thực sự cầu thị.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tin tưởng rằng trong thời gian đến, Mặt trận các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém và phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Với tinh thần đó, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin chúc các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội sức khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Nhân dịp Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Việt Nam tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2019-2024, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tặng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bức trướng mang dòng chữ:

“Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị:

ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, ĐỔI MỚI,

XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG QUẢNG TRỊ GIÀU ĐẸP, VĂN MINH”. 

702 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 130
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 130
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15917417