Phát biểu của đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh  

Trong 2 ngày 10-11/10, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội.
Phát biểu của đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa đồng chí Hoàng Tiến Mai, Phó trưởng ban Tổ chức - Chính sách Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Đây là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp Hội và hội viên Cựu chiến binh tỉnh nhà.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến các vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 242 đại biểu ưu tú, nòng cốt, tiêu biểu cho phẩm chất, trí tuệ “Bộ đội Cụ Hồ” của lực lượng Cựu chiến binh toàn tỉnh về tham dự đại hội và qua các đồng chí, xin gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cùng toàn thể cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh, Cựu quân nhân lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất! Chúc Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí !

Thưa Đại hội!

Từ khi có Đảng lãnh đạo, lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, toàn quân và dân ta đã nhất tề đứng lên đánh đuổi giặc Pháp, chiến thắng đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Quảng Trị - vùng đất lửa, nơi tuyến đầu chống giặc ngoại xâm, nơi cháy lên hy vọng và niềm tin bất diệt về khát vọng hòa bình, thống nhất và tương lai tươi sáng của Tổ quốc, nơi tỏa sáng những tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng của các thế hệ Cựu chiến binh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, viết nên trang lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Chiến đấu và trưởng thành trong lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, rời khỏi quân ngũ, những người lính năm xưa tiếp tục tham gia làm hội viên Hội Cựu chiến binh để tiếp tục có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng và luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần xây đắp nên bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bước vào thời kỳ mới, Hội CCB tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, chúng ta vui mừng trước những kết quả đạt được của các cấp Hội Cựu Chiến binh với những chỉ số ấn tượng: Hoàn thành đạt và vượt mức 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh lần thứ VI đã đề ra; nổi bật, Hội đã phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của cán bộ, hội viên trong việc nêu gương sáng, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID -19.

Hội Cựu Chiến binh luôn kiên định, gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng chống chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các biểu hiện tiêu cực, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Hội đã chủ động, tích cực tham gia hoạch định các chủ trương, chính sách, đóng góp ý kiến vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; giới thiệu hội viên ưu tú tham gia cấp uỷ và Hội đồng nhân dân các cấp; phối hợp với Đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát hiện và bồi dưỡng cho Đảng xem xét, kết nạp những quần chúng ưu tú, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Hội viên CCB luôn là tấm gương sáng về tinh thần gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động. Bằng những hành động cụ thể, mỗi CCB trở thành “đầu tàu”, dẫn dắt, định hướng trong mọi phong trào thi đua lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, đặc biệt, với phương châm mỗi hội viên CCB là một hạt nhân tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế, Hội đã tổ chức, động viên hội viên và Nhân dân nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát khỏi đói nghèo và nâng cao đời sống thông qua các phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng các danh hiệu thi đua cao quý, đó là sự ghi nhận kết quả đóng góp tích cực của các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên Cựu chiến binh trong toàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, hội viên Cựu chiến binh toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa Đại hội!

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ Hội CCB tỉnh Quảng Trị. Mong rằng, trong thời gian tới, Cựu Chiến binh tỉnh nhà tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các đồng chí. 

Thưa Đại hội!

Tự hào, phấn khởi với những thành tựu đã đạt được, nhưng đồng thời chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhận trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của các cấp Hội Cựu chiến binh trong toàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như đã đề cập trong Báo cáo và các tham luận tại Đại hội. Đây là những vấn đề không chỉ trách nhiệm của Hội Cựu Chiến binh mà còn là trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tôi đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận, phân tích kỹ, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp thiết thực trong Nghị quyết Đại hội lần này để tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian đến.

Thưa các đồng chí!

Bước vào tình hình mới với thời cơ, thuận lợi và khó khăn đan xen, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc… Do vậy, để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra, đòi hỏi phải cần phải có sự quyết tâm cố gắng, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp của Hội Cựu Chiến binh với vai trò là tổ chức uy tín, là hạt nhân chính trị của Đảng, là cơ sở chính trị của chính quyền và Nhân dân. Trên tinh thần đó, tôi xin gợi mở một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và thống nhất trong Nghị quyết Đại hội như sau:

Thứ nhất: Với vai trò là tổ chức uy tín, là hạt nhân chính trị của Đảng, là cơ sở chính trị của chính quyền và Nhân dân, Hội phải thể hiện rõ vai trò “đầu tàu”, là lực lượng chính trị tin cậy bảo vệ, xây dựng Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi hội viên cựu chiến binh phải thật sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức cách mạng, về bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ noi theo; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, hội viên không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.

Thứ hai: Từ nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh nhà, từ mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước; năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước”, Hội cần cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước bằng phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, đầu tư phát triển các mô hình sản xuất- kinh doanh, dịch vụ theo hướng ứng dụng công nghệ cao; tích cực đổi mới, đa dạng hóa các ngành nghề, các mô hình kinh tế, tham gia các chuỗi sản xuất, chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm gia tăng giá trị kinh tế. Các cấp Hội cũng cần phát huy vai trò đầu mối, định hướng, cung cấp thông tin, nắm bắt nhu cầu và kết nối hội viên, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, nhằm giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hội phải thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu thực hiện 03 mục tiêu lớn của quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của tỉnh về giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba: Tập trung xây dựng và phát triển tổ chức Hội các cấp vững mạnh toàn diện, theo hướng đổi mới phương thức, lấy hội viên là trung tâm, lan tỏa khát vọng đổi mới và phát triển. Đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai công tác Hội nhằm thích ứng với thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao hiệu quả công tác Hội và góp phần hình thành chính quyền điện tử, hiện đại và hiệu quả. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường phát huy dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên và Nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Thứ tư: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết", với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, Hội cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, xây dựng lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời luôn thể hiện vai trò gương mẫu của cựu chiến binh đối với tuổi trẻ. Phối hợp thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân ở cơ sở, động viên Cựu quân nhân giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Thứ năm, Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ mới góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh của nước bạn Lào; phối hợp với Bộ đội Biên phòng, công an và các lực lượng liên quan thực hiện có hiệu quả hoạt động kết nghĩa bản – bản, vận động Nhân dân bảo vệ đường biên, cột mốc và an ninh biên giới giữa hai nước; phối hợp trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào trở về quê hương.

Kính thưa Đại hội!

Thưa các đồng chí đại biểu!

Tại các phiên làm việc ngày thứ nhất, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Tỉnh Hội khoá VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 25 đồng chí. Phiên họp BCH lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ là 7 đồng chí, bầu chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, bầu UBKT và Chủ nhiệm UBKT. Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi chúc mừng và đề nghị các đồng chí được Đại hội bầu vào BCH hãy phát huy năng lực, trí tuệ, bản lĩnh và uy tín để đảm nhận trọng trách lãnh đạo, tổ chức các phong trào, hoạt động có hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội xác định.

Thưa Đại hội!

Để giúp Hội CCB hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác cựu chiến binh, chăm lo xây dựng hội cựu chiến binh, tạo điều kiện để Hội phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Thưa Đại hội!

Thưa các đồng chí đại biểu!

Tôi tin tưởng và tự hào với một lực lượng cách mạng nòng cốt, tin cậy, một lực lượng có kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, suốt đời gắn bó với Đảng, hết lòng phục vụ Nhân dân, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém và phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể Đại hội sức khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa Đại hội, nhân dịp Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tặng Hội Cựu Chiến binh tỉnh bức trướng mang dòng chữ:

“Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”

Xin đề nghị các đồng chí trong Thường trực Tỉnh Hội lên vị trí danh dự nhận bức trướng.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.

1658 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 606
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 606
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78249086