Phân luồng học sinh sau THCS gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm - nhìn từ Hải Lăng 

Phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở là một trong những nội dung quan trọng nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Làm tốt công tác phân luồng giúp học sinh có một nghề phù hợp với năng lực, điều kiện, hoàn cảnh gia đình. Xác định được tầm quan trọng như vậy, Trung tâm GDNN-GDTX Hải Lăng đã có cách làm mới mang lại hiệu quả.

 Trước hết, tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, Trung tâm đã làm việc các xã, thị trấn; các ngành, đoàn thể; các trường học để khảo sát, thu thập thông tin. Trên cơ sở đó, tiến hành phân tích số liệu 5 năm liên tục về trước để nắm bắt được thực trạng và nguyên nhân của vấn đề. Từ đó, đưa ra nhiều giải pháp, tạo đột phá mới với 2 nội dung có mối liên hệ với nhau đó là: Phân luồng học sinh gắn với nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm nhằm tạo được “cú hích” thay đổi nhận thức của phụ huynh và học sinh trên địa bàn toàn huyện.

Thứ hai, chủ động, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phân luồng gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân [1] . Hàng năm, Trung tâm tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu đến các xã, thị trấn. Đồng thời, phối hợp Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội CCB, Huyện đoàn ban hành Quy chế chế phối hợp và tổ chức hoạt động, tập huấn về nâng cao kỹ năng truyền thông về đào tạo nghề, phân luồng học sinh.

Thứ ba, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông.

Hàng năm, Trung tâm tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề bàn giải pháp nâng cao chất lượng phân luồng học sinh; phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN huyện tổ chức tập huấn cho lãnh đạo các chi hội trong toàn huyện về phân luồng học sinh để triển khai đến tận hội viên là phụ huynh học sinh nhằm tạo sức lan tỏa về phân luồng học sinh đến tận người dân; mở chuyên mục về phân luồng học sinh sau tốt nghiệp sau tốt nghiệp trung học cơ sở trên websites huyện, trung tâm và các trường THCS, THPT; trên hệ thống trạm truyền thanh cơ sở; in ấn tờ rơi phát tại các buổi truyền thông trực tiếp ở cơ sở. Ngoài ra, Trung tâm tiến hành truyền thông trực tiếp tại 16 xã, thị trấn; 19 trường THCS, 3 trường THPT trong toàn huyện với chủ đề: “Chọn đúng nghề-sáng tương lai”; “Lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai”; “Hiểu mình - Hiểu nghề - Sáng tương lai”. Theo đó, bình quân mỗi năm có hơn 5.000 người tham gia; trên 95% học sinh khối 9 và khối 12 được truyền thông về phân luồng học sinh. Đã tuyển sinh và có học sinh khối 10. 11. 12 vào học tại trung tâm với hình thức vừa học văn hóa, vừa học trung cấp nghề miễn phí.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác liên kết đào tạo: Trung tâm chủ động liên kết với các trường Cao đẳng, trung cấp trong và ngoài tỉnh tổ chức đào tạo các lớp trung cấp nghề miễn phí kết hợp với học văn hóa THPT tại trung tâm; tranh thủ nguồn kinh phí ở các đơn vị liên kết để hỗ trợ cho học sinh gặp điều kiện khó khăn đang học văn hóa kết hợp học trung cấp nghề tại trung tâm; phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH, liên kết đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân bị thu hồi đất trong Khu kinh tế Đông Nam, Khu công  nghiệp Quảng Trị.

 Với những cách làm trên, công tác phân luồng trên địa bàn huyện Hải Lăng đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, nổi bật là: Nhận thức về phân luồng học sinh đã có chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh đi học nghề ngày càng cao. Việc học văn hóa kết hợp với học trung cấp nghề miễn phí đã mở ra hướng mới, trong công tác phân luồng. Tin rằng với những cách làm sáng tạo, hiệu quả công tác phân luồng sau THCS Hải Lăng sẽ góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Trí Ánh

 

[1] Kế hoạch số 916/KH-UBND ngày 29/8/2017 về “Đào tạo nghề và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”; Kế hoạch số 1071/KH-UBND ngày 26/11/2019 của UBND huyện  Thực hiện Kế hoạch 1967/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”; Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 26/2/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác đào tạo nghề và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT huyện. Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác ĐTN, PLHS; Nghị quyết số 67/NQ- HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh sau tốt nghiệp THCS vừa học trung cấp nghề vừa học văn hóa THPT giai đoạn 2020-2023.

+ Tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện thông qua Đề án: Đào tạo nghề cho LĐNT giai đoạn 2022 -2025, định hướng đến năm 2030 trình Kỳ họp thứ 5 trong tháng 7/2022.

35 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 373
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 373
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53779536