Phân công cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư ở thị xã Quảng Trị: Tạo sự gắn kết với cơ sở 

Duy trì việc phân công cán bộ cấp ủy về dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư không chỉ giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp sâu sát tình hình thực tiễn ở cơ sở mà còn kịp thời chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của chi bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cho lãnh đạo xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Với cách làm này, Thị xã Quảng Trị đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng Đảng bộ thị xã ngày càng vững mạnh toàn diện.

Những năm qua Thị ủy Quảng Trị luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, vì thế để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, ngay từ năm 2017, Thị ủy Quảng Trị đã ban hành Thông báo số 143 về việc phân công các đồng chí thị ủy viên và lãnh đạo các ban đảng, văn phòng thị ủy, Ủy viên UBKT Thị ủy theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ khu phố, thôn định kỳ hàng tháng. qua đó các chi, đảng bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch phân công các đồng chí cấp ủy tham gia dự sinh hoạt cùng các chi bộ cơ sở nhằm kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

          Qua 4 năm triển khai thực hiện chủ trương phân công, có hơn 1050 lượt cán bộ được phân công về dự sinh hoạt định kỳ hàng tháng với các chi bộ. Các đồng chí được phân công về dự sinh hoạt đã giành nhiều thời gian nghiên cứu, thông tin tình hình thời sự, chủ trương chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và của thị xã; tham gia trao đổi, góp ý với chi bộ về nội dung sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; kịp thời định hướng dư luận các vấn đề được xã hội quan tâm; nắm bắt tình hình chi bộ, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những vướng mắc, khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở cơ sở. Báo cáo và đề xuất ý kiến với lãnh đọa thị xã những vấn đề nảy sinh, các vấn đề cần tăng cường lãnh đạo, xử lý. Trong đó tập trung các vấn đề: thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, phân công nhiệm vụ đảng viên trong đó có nhiệm vụ phụ trách hộ gia đình, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, xóa tên đảng viên; thực hiện chủ đề năm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã; xây dựng khu phố văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu...

Nhiều đồng chi về dự sinh hoạt chi bộ đã có những ý kiến phát biểu tham gia với chi bộ về những nội dung, những vấn đề mà bản thân nắm vững hoặc lĩnh vực chuyên môn được giao về công tác xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của địa phương. Nhiều đồng chí tham gia tích cực, nhất là trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các đồng chí cũng tham gia vào các đoàn kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với chi bộ khu phố, thôn nơi mình tham gia sinh hoạt.

 Việc tăng cường cán bộ cấp ủy về sinh hoạt chi bộ cơ sở đã hỗ trợ rất thiết thực cho cơ sở trong nhiều lĩnh vực bởi các đồng chí cấp ủy viên nắm rõ chủ trương, chính sách của tỉnh, thị xã nên chuyển tải thông tin thời sự, chính sách, chủ trương... đến cơ sở chính xác, kịp thời hơn. Đồng thời, các đồng chí cấp ủy phụ trách cơ sở cũng nắm rõ tình hình cơ sở báo cáo lại lãnh đạo thị xã để có chỉ đạo, xây dựng nghị quyết phù hợp tình hình thực tế mỗi địa phương.

Qua thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ cấp ủy về dự sinh hoạt chi bộ cơ sở đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp cấp ủy cơ sở thống nhất phương thức, cách thức điều hành chi bộ, lựa chọn nội dung sinh hoạt đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ Đảng, các tổ Đảng giao nhiệm vụ cho từng đảng viên trong buổi sinh hoạt cần có ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ. Từ khi có cấp ủy về dự sinh hoạt chi bộ, các đảng viên trong chi bộ sôi nổi hẳn lên, mọi người hăng hái tham gia phát biểu, hiến kế, cùng chi bộ tìm ra phương án hữu hiệu trong thực hiện nhiệm vụ. Việc đưa cấp ủy về dự sinh hoạt chi bộ đã giúp cho cán bộ các cấp gần dân, sát dân hơn, qua đó kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân đồng thời gợi mở ra các phương án giải quyết kịp thời những vấn đề mới, vấn đề khó của chi bộ, khu dân cư một cách hài hòa, thấu tình đạt lý, được nhân dân tin tưởng.

Thực hiện chủ trương cấp ủy dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở tại thị xã Quảng Trị là cách làm để đánh giá khách quan nhất về chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, giúp thấy được thực trạng, nhưng vấn đề cần bổ khuyết ở các chi bộ để có giải pháp chỉ đạo đúng đắn. Việc tăng cường cán bộ cấp ủy về chi bộ cũng giúp cán bộ các cấp nắm chắc cơ sở, thấu hiểu lòng dân để có những tham mưu kịp thời cho cấp ủy có những giải pháp giúp xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh. Hải Yến

 

 

80 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 821
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 821
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23074990