PC Quảng Trị: Thực hiện tốt công tác giám sát mua bán điện 

Năm 2018, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) được đánh giá là một trong những đơn vị có thành tích tốt trong công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ), được xếp vị trí thứ 2 trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Theo đó, trên cơ sở nhiệm vụ tổng thể về công tác KTGSMBĐ của cả năm 2019, PC Quảng Trị đã đưa ra những nội dung cụ thể phải thực hiện theo từng tháng, quý. Phòng KTGSMBĐ Công ty là đơn vị đầu mối theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra tất cả các nội dung kế hoạch đề ra về KTGSMBĐ đến tận các đơn vị điện lực. Cụ thể, sẽ thực hiện kiểm tra công tác cấp điện mới theo cơ chế 1 cửa; kiểm tra, giám sát khách hàng phát triển mới đạt tối thiểu 10% số lượng khách hàng phát triển mới trong năm 2018; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý hợp đồng mua bán điện, quản lý hệ thống đo đếm, tổ chức phúc tra việc ghi chỉ số công tơ (ở các khu vực đang sử dụng công tơ cơ); thường xuyên khai thác chương trình hệ thống quản lý dữ liệu DSPM, RF spider, CPM, CEU, CMIS để phân tích số liệu, lấy mẫu khách hàng phục vụ cho công tác kiểm tra sử dụng điện; phòng KTGSMBĐ phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan của công ty kiểm tra theo dõi thu-nợ tiền điện, dịch vụ bán lẻ điện năng, công tác dịch vụ khách hàng theo đúng quy định...

pc quang tri thuc hien tot cong tac giam sat mua ban dien
Công nhân điện lực Đông Hà (PC Quảng Trị) kiểm tra các thông số vận hành công tơ điện

Ngoài ra, liên quan giữa KTGSMBĐ với công tác giảm tổn thất điện năng (TTĐN), PC Quảng Trị đã đề ra kế hoạch theo dõi và kiểm soát TTĐN tại các trạm biến áp (TBA) công cộng thông qua việc kiểm tra (có kế hoạch hoặc đột xuất) các xuất tuyến, TBA công cộng có TTĐN biến động, tăng cao để xác định nguyên nhân, đề ra các giải pháp xử lý; kiểm tra các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA có TTĐN trên 6% ở khu vực nông thôn, các TBA có TTĐN từ 4% đến 5% thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn để nhằm phát hiện sớm các trường hợp trộm cắp điện, đồng thời lập kế hoạch kiểm tra sử dụng điện tại các TBA chuyên dùng, TBA có TTĐN tăng cao đột biến và những khách hàng có sản lượng điện lớn.

Theo kế hoạch KTGSMBĐ năm 2019 của PC Quảng Trị, toàn Công ty phấn đấu thực hiện 49.690 lượt kiểm tra sử dụng điện, phát hiện ít nhất 800 vụ vi phạm sử dụng điện và 30 vụ trộm cắp điện.

Trong 2 tháng đầu năm 2019, bám sát thực hiện nhiệm vụ KTGSMBĐ, bằng sự nỗ lực của hệ thống KTGSMBĐ từ Công ty đén các đơn vị trực thuộc, toàn Công ty đã thực hiện 3.516 lượt kiểm tra sử dụng điện, phạt hiện 120 vụ vi phạm sử dụng điện, trong đó có 4 vụ trộm cắp điện và 116 trường hợp vi phạm khác, qua đó sản lượng tính toán truy thu là 2.300kWh. Trong 4 vụ trộm cắp điện, điển hình là vụ trộm cắp điện của khách hàng V.Đ.T. (thị xã Quảng Trị) được phòng KTGSMBĐ Công ty phối hợp với Điện lực Thành Cổ phát hiện trong tháng 2/2019. Tuy sản lượng điện truy thu không lớn, nhưng cách thức trộm cắp điện của khách hàng này là rất tinh vi.

Ông Trường Đình Võ Quan - Trưởng phòng KTGSMBĐ PC Quảng Trị cho biết, để thực hiện có hiệu quả hơn công tác KTGSMBĐ năm trong 2019, PC Quảng Trị sẽ thường xuyên lên kế hoạch kiểm tra kết quả xử lý các tồn tại về công tác kinh doanh tại các Điện lực theo các biên bản bản kiểm tra của cấp trên hoặc kiểm tra đột xuất theo theo đơn thư, tin báo tố giác về các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động mua bán điện ở các đơn vị; Công ty tiếp tục phối hợp với đoàn thanh tra Sở Công thương kiểm tra việc chấp hành pháp luật ngành về an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và kiểm tra giá điện tại các cơ sở cho thuê nhà trọ; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền địa phương các cấp trong việc xử lý các vi phạm sử dụng điện; ngoài ra, Công ty sẽ khen thưởng động viên kịp thời cho các Điện lực phát hiện vụ vi phạm trộm cắp điện có sản lượng bồi thường từ 2.000 kWh trở lên hoặc có số tiền truy thu từ 10 triệu đồng trở lên.

Tuấn Nghĩa

236 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 215
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 215
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17734764