Nông dân Quảng Trị thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. 

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Trong những năm qua, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng phong trào bằng những việc làm thiết thực. Vì vậy, số hộ nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi ngày càng được nâng lên. Toàn tỉnh hiện có 25.500 hộ đạt sản xuất- kinh doanh giỏi các cấp; 100% hộ hội viên nông dân sản xuất- kinh doanh sản phẩm cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Các hộ nông dân ngày càng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa các giống mới, đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Một số hộ còn mạnh dạn đưa vào sản xuất thử nghiệm các mô hình sản xuất mới, có giá trị, hiệu quả kinh tế cao. Trong  năm 2022, đã hình thành nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ có hiệu quả, như mô hình trang trại gà,  trồng cây ăn quả, mô hình cá lóc, mô hình trồng dưa lưới; trang trại Lợn giống, lợn thịt .... Thành lập mới 02 Hợp tác xã có 18 người và 18 tổ hợp tác với 232 người tham gia; thành lập mới 02 chi hội nghề nghiệp có 56 hội viên tham gia và 11 tổ hội nghề nghiệp có 89 hội viên nông dân tham gia, đến nay toàn tỉnh có 7 chi Hội nghề nghiệp và 36 tổ Hội nghề nghiệp bước đầu các Chi hội, Tổ hội nghề nghiệp hoạt động tốt. Để giúp hội viên có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân vay vốn và sử dụng vốn vay có hiệu quả. Tính đến nay, Hội đã phối hợp với các Ngân hàng triển khai có hiệu quả chương trình cho nông dân vay vốn là 2.189 tỷ đồng, cho 35.033 hộ vay; tăng trưởng quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong năm 1,8 tỷ đồng.

Với việc triển khai thực hiện sâu rộng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững",  hội viên, nông dân có nhiều cơ hội, điều kiện tiếp cận với tiến bộ KHKT. Hội phối hợp với các Sở, ban, ngành mở  84 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.843 lượt hội viên, nông dân; hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xây dựng  24 mô hình điển hình về sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản an toàn theo tiêu chuẩn VietGap; phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng cấp huyện và trực tiếp xây dựng 05 nhãn hiệu sản phẩm: Hải Lăng có 2 sản phẩm ớt, sen Hải Lăng; Cam Lộ 3 sản phẩm: gà Cùa, ổi Cam Lộ, Sắn dây. Tổ chức Hội nghị đầu bờ về quy trình canh tác lúa thân thiện với môi trường, các lớp tập huấn về giảm thiểu phân bón hóa học trong sản xuất lúa.

Phong trào còn góp phần khơi dậy mối đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong mỗi hội viên, nông dân. Trong năm, Hội đã vận động, quyên góp được 2.511 triệu đồng, 2.317 ngày công, hàng nghìn cây, con giống...bằng nhiều hình thức “Hũ gạo tình thương nông dân”, đỡ đầu địa chỉ nhân đạo, xây tặng mái ấm nông dân. Hội Nông dân nhận giúp đỡ thoát nghèo 208 hộ, góp phần giảm hộ nghèo trong tỉnh còn xuống 1,17%.

Những kết quả đạt được trong  Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"  đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân; đồng thời phong trào đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Thủy Phương

344 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 659
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 659
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76739132