NHỮNG TÍN HIỆU KHỞI SẮC TRONG MỘT NHIỆM KỲ CỦA ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ĐÔNG LỄ - THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

Hòa chung không khí hân hoan cùng cả nước, trong những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đông Lễ đang nô nức thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đông Lễ đã nỗ lực vượt khó để gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong nhiệm kỳ qua, nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà diện mạo phường đã có nhiều khởi sắc, tạo nên bức tranh về một vùng đất đang trên đà đổi mới, qua đó thể hiện vai trò lãnh đạo trên mọi lĩnh vực của Đảng bộ phường.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường Đông Lễ đã từng bước chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của các cấp, các ngành và Nhân dân thực hiện cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế phát triển ổn định, hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nâng cấp ngày càng hoàn thiện.

Toàn phường hiện có 532 cơ sở kinh doanh hoạt động trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch tạo việc làm ổn định trên 1.200 lao động. Giá trị bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng bình quân hàng năm 19,5% (chỉ tiêu 18 – 19%), chiếm 57,5% tỷ trọng kinh tế của phường. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực trong các ngành kinh tế của địa phương. Hiện nay, toàn phường có 127 cơ sở sản xuất hoạt động ổn định, có hiệu quả. Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 19,1%, chiếm 36,1%  tỷ trọng kinh tế của phường.

Văn hoá xã hội có nhiều khởi sắc, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các cấp học đạt chuẩn. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 100%, tỷ lệ huy động vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%. Công tác xã hội hoá giáo dục phát triển sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường học thân thiện, học sinh tích cực được quan tâm chỉ đạo, đến nay có 3/5 trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, Trường Mầm non Đông Lễ đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Trường Tiểu học Đông Lễ đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và Trường THCS Phan Đình Phùng đạt chuẩn quốc gia công nhận lại lần 2.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh đô thị ngày càng phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 96,4%. Có 100% khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa, 01 khu phố được công nhận đơn vị văn hóa xuất sắc cấp tỉnh; Phường đã xây dựng hoàn thành nhà văn hóa trung tâm; 100% khu phố có nhà văn hóa đảm bảo cho việc hội họp, sinh hoạt của khu phố.

 An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Huy động tối đa mọi nguồn lực trong xã hội quan tâm, chăm lo cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm so với đầu nhiệm kỳ. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định.

Có thể nói, những kết quả đạt được phần nào minh chứng cho vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng bộ, chính quyền phường Đông Lễ trong nhiệm kỳ qua. Trên tinh thần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng, Đảng bộ đã quán triệt, triển khai sâu rộng các Nghị quyết của Trung ương đảng, chỉ thị của Bộ chính trị và các Nghị quyết của tỉnh ủy, Thành ủy đến đông đảo cán bộ, đảng viên. Xây dựng chương trình hành động, kiểm tra, giám sát theo đúng điều lệ đảng. Đặc biệt, chú trọng công tác bồi dưỡng chính trị, phát triển đảng viên mới trong nhiệm kỳ kết nạp được 51 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn phường hiện nay là 514 đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và đưa việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, trở thành phong trào học tập và rèn luyện trong toàn Đảng bộ và xã hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII được Ban Chấp hành Đảng bộ cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, có 18/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt, 11 chỉ tiêu đạt.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, những khó khăn tồn tại, những kiến nghị, đề xuất và phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân phường Đông Lễ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và phương hướng cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí cũng nhấn mạnh cần tập trung chỉ đạo 5 nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ tới, đó là: phát huy lợi thế thương mại - dịch vụ địa phương; quan tâm sản xuất nông nghiệp theo hướng đô thị; đẩy mạnh công tác thu ngân sách; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng – an ninh; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là xây dựng phường loại I trước năm 2025. Đồng chí cũng nhấn mạnh, các đại biểu tham dự đại hội cần sáng suốt lựa chọn những cá nhân thật sự tiêu biểu để bầu vào các chức danh chủ chốt trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Hưng – Uỷ viên BTVTU, Bí thư Thành ủy Đông Hà

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí; đồng thời bầu 17 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII. Ban Chấp hành khóa mới cũng đã tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Những thành tựu đạt được qua một nhiệm kỳ có nhiều đổi mới với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân là nền tảng vững chắc để Đảng bộ phường Đông Lễ vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả cao. Tin tưởng rằng, với thế và lực mới, Đảng bộ và Nhân dân phường Đông Lễ sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, không ngừng xây dựng quê hương Đông Lễ ngày càng giàu, đẹp, văn minh, phấn đấu trở thành phường loại I trước năm 2025./. Hồng Lĩnh

298 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 252
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 252
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17909312