Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. (Nguồn: Cục Quản lý lao động ngoài nước)

Theo đó, từ ngày 01/01/2019, lao động nước ngoài sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội tại Malaysia. Người sử dụng lao động sẽ phải làm thủ tục cho lao động tham gia bảo hiểm.

Theo quy định của Malaysia, các chi phí về kiểm tra an ninh (ISC), khám sức khỏe online, visa sẽ do người sử dụng lao động chịu nếu người lao động vượt qua được các kỳ kiểm tra. Trường hợp người lao động bị loại khi kiểm tra ISC hoặc khám sức khỏe online thì người lao động phải chịu chi phí các dịch đã thực hiện.

Đối với lao động xây dựng, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, Chính phủ Malaysia sẽ chỉ định một số Trung tâm đào tạo và đánh giá tay nghề lao động xây dựng tại nước phái cử để đánh giá tay nghề của lao động xây dựng trước khi đi làm việc tại Malaysia.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có văn bản yêu cầu các Doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam cập nhật những chính sách và quy định mới trên để đàm phán và yêu cầu chủ sử dụng thực hiện theo quy định, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi đi làm việc tại Malaysia./.

Tú Giang