Nhiều cách làm sáng tạo trong học tập, làm theo gương Bác 

Ngày 22/5, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo đó, việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm được triển khai bài bản dưới nhiều hình thức. Các cấp ủy Đảng đã nhận thức rõ, sâu sắc hơn về nội dung, yêu cầu, mục đích của Chỉ thị, từ đó triển khai các nội dung một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo bằng những phương pháp mới, cách làm hay, đem lại hiệu quả, kết quả thiết thực.

 

Đồng thời, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và việc giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn đọng.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã tạo động lực thi đua, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Các phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác đã có tác động lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Các tầng lớp nhân dân đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các tổ chức, đoàn thể phát động đặc biệt là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến như: Công an tỉnh tổ chức diễn đàn “Công an Quảng Trị nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đưa việc “lắng nghe ý kiến của nhân dân” thành tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn đạo đức, văn hóa và hiệu quả công tác của đơn vị và cá nhân cán bộ, chiến sỹ.

Bệnh viện Đa khoa huyện Cam Lộ thực hiện “Khẩn trương, tình thương, trách nhiệm” gắn liền với “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đông Hà phát động hội viên nuôi heo đất để tiết kiệm tiền và gạo giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo khó khăn trong 3 năm với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng…

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, thời gian tới, tỉnh Quảng Trị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện Chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) về xây dựng Đảng; tăng cường thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy giám sát chặt chẽ công tác kiểm tra, việc tổ chức triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, qua đó kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém; chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến…

Về việc triển khai kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các địa phương, đơn vị, cơ quan tập trung vào một số nội dung chính như: “Cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mình” và “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”; thực hiện chăm lo giáo dục đạo đức để “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân… nhằm thực hiện mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Biểu dương những cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, UBND, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tặng Bằng khen 20 tập thể và 30 cá nhân.

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)
127 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 248
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 249
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18647561