Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Hội nghị diễn ra chiều 19/6, tại Hà Nội.

 

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: BT)

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Đỗ Văn Thành, từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình thời tiết diễn biến tương đối thuận lợi cho công tác thủy lợi, đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Vụ Đông Xuân 2017-2018 không xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng nhưng hạn hán cục bộ vẫn xảy ra tại một số tỉnh Nam Trung Bộ.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ giao xử lý 40 nhiệm vụ, hiện đã giải quyết 34 nhiệm vụ (đạt 85%). Các nhiệm vụ còn lại Tổng cục đang tiếp tục tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ.

Đặc biệt, với việc Luật Thủy lợi có hiệu lực từ 1/7/2018, trong năm 2018, Tổng cục được Bộ giao chủ trì soạn thảo 4 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 3 Nghị định và 1 Thông tư. Đến nay, đã trình ban hành 2 Nghị định, 1 Thông tư; riêng Nghị định về quản lý an toàn đập hiện đang xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phạm vi điều chỉnh và hiệu lực thi hành, sau đó sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác chỉ đạo vận hành công trình, phục vụ sản xuất, trong 6 tháng đầu năm, ngành thủy lợi đã tổ chức trực ban theo dõi tình hình thời tiết, nguồn nước, tổ chức chỉ đạo công tác giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi và dự báo nguồn nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.

Tính đến hết tháng 5/2018, thủy lợi đã cấp nước phục vụ diện tích gieo trồng lúa vụ Đông Xuân 2017-2018 cả nước khoảng 3,13 triệu ha. Đồng thời, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo xả nước từ các hồ chứa thủy điện, phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2017-2018 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ cho 611.800ha. Kết quả rút ngắn 3 ngày so với kế hoạch xả nước (3 đợt) với tổng lượng nước 5,74 tỷ m3.

Tuy nhiên, cũng theo Tổng cục Thủy lợi, trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù được Chính phủ, Bộ quan tâm đã bố trí kinh phí để sửa chữa đảm bảo an toàn hồ chứa nhưng hiện nay còn nhiều hồ đập hư hỏng có nguy cơ mất an toàn do thiếu nguồn kinh phí để tu bổ, vì vậy gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, công tác xử lý vi phạm, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đã có nhiều cố gắng nhưng chưa giảm nhiều do mức xử phạt chưa đủ sức răn đe. Sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương; nhận thức của tổ chức và người dân còn hạn chế. Đồng thời, nguồn lực để triển khai một số chương trình, dự án còn thiếu. Nhiều cơ chế chính sách không tương thích với hiệp định đã ký kết với nhà tài trợ.

Theo Tổng cục Thủy lợi, trong 6 tháng cuối năm 2018, ngành sẽ tập trung hoàn thiện Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính triển khai xây dựng 1 Nghị định và 2 Thông tư gồm: Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; Thông tư quy định giá tối đa của sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và Thông tư quy định việc sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước.

Đặc biệt, tổ chức trực ban theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, nguồn nước, khí tượng thủy văn, dung tích các hồ chứa phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên các lưu vực sông. Đồng thời, tổng hợp tình hình an toàn hồ chứa, báo cáo theo quy định và kịp thời tham mưu cho Bộ để chỉ đạo vận hành an toàn hồ chứa và vùng hạ du.

Ngoài ra, tập trung nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm cấp bách phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống úng, ngập, đảm bảo an toàn công trình, hồ đập. Triển khai tổng kết, đánh giá 3 năm thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi hiện có phục vụ yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững nhằm kịp thời trình Bộ điều chỉnh, bổ sung phù hợp./.

 

BT