Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về biển đảo 

Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền về biển, đảo, chú trọng chiều sâu chất lượng, hiệu quả.
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về biển đảo

Ông Nguyễn Thiện Cẩn, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết: Kiên Giang tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo, đặc biệt chú trọng nội dung “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020  của Chính phủ; tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế biển; các ngành công nghiệp dầu khí, đánh bắt thủy sản xa bờ và hậu cần nghề cá, kinh tế hàng hải, du lịch biển, đảo…; biểu dương những cá nhân và tập thể điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tỉnh cũng chú trọng tuyên truyền các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, ứng phó biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển, trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Tỉnh Kiên Giang còn chú trọng công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại; kiên quyết đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên biển Đông; tăng cường các nghiên cứu chuyên sâu về biển, đảo Việt Nam.

Để công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu chất lượng, Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả. Cụ thể là: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang chỉ đạo, định hướng các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền biển, đảo; phát hành các ấn phẩm, tài liệu phục vụ tuyên truyền; tổ chức triển lãm, trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại các địa phương; chỉ đạo các báo, đài, trang thông tin điện tử của tỉnh, bản tin chuyên ngành của các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo; thực hiện hiệu quả chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về biển, đảo. Tỉnh khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài tình yêu và ý thức trách nhiệm đối với biển, đảo quê hương; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chủ đề phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.../.        

 

Lê Huy Hải/TTXVN

314 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 198
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 198
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17077014