Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng hoa các đồng chí tân Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Ngày 11/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ năm, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Năm 2020, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên TP Hà Nội đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, thành phố và “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tính đến cuối tháng 12/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được hơn 243 tỷ đồng; tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà, động viên các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch với số tiền và hàng hóa hơn 136,7 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng đã phối hợp với các cơ quan tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và phát động các đợt thi đua gắn với hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đáng chú ý, năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trên địa bàn TP đã tổ chức 95 hội nghị phản biện xã hội; cấp xã tổ chức 598 hội nghị phản biện xã hội…

MTTQ các cấp TP đã kịp thời, nhạy bén trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt, triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo” tới tận cơ sở, năm đầu tiên thành lập Hội đồng thẩm định và xét duyệt 25 mô hình, công trình, sáng kiến ý tưởng từ 101 hồ sơ; tham gia tích cực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục triển khai bài bản, góp phần tháo gỡ, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh…

Chủ đề công tác năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội là “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô”. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP sẽ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của đất nước.

Cùng với đó, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã công nhận Hội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh là Tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam TP và công nhận ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh TP Hà Nội là Ủy viên Ủy ban MTTQ TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời, Hội nghị cũng đã hiệp thương kiện toàn 11 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024../.

 
Nam khánh