Nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin trong cộng đồng dân cư 

Nhằm hướng đến mục tiêu giảm nghèo đa chiều, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã triển khai thực hiện Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin, thời gian qua, công tác giảm nghèo, giảm nghèo về thông tin luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn toàn tỉnh quan tâm thực hiện. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương trong tỉnh tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân vươn lên thoát nghèo với nhiều cách làm hay, mô hình thiết thực, hiệu quả.

Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin xác định các mục tiêu: “(i) Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin, giảm nghèo về thông tin; (ii) Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở; đảm bảo 100% xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo có hệ thống đài truyền thanh hoạt động, phục vụ tốt cho công tác thông tin, tuyên truyền và quản lý, điều hành tại địa phương; (iii) Tăng cường thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho xã hội, nhất là cung cấp thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thông tin cho người dân sinh sống trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm thông tin về kiến thức, kỹ năng, mô hình, kinh nghiệm lao động, sản xuất, kinh doanh; truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, của người nghèo về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững; (iv) Tăng cường tiếp cận thông tin thiết yếu cho cộng đồng dân cư; đảm bảo 100% xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo có điểm cung cấp thông tin công cộng phục vụ người dân sử dụng dịch vụ thông tin thiết yếu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực này.”

Xác định vai trò quan trọng của công tác giảm nghèo về thông tin, tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp đưa thông tin đến với người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa nhằm giảm khoảng cách tiếp cận về thông tin. Qua đó thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, lao động sản xuất, phát triển kinh tế cho người dân. Không chỉ dừng lại ở loa phát thanh, nhiều thông tin tuyên truyền về văn hóa, xã hội, phát triển kinh tế, gương điển hình tiên tiến, tuyên truyền pháp luật… được xuất bản trên các ấn phẩm báo chí, tờ rơi.

Quảng Trị xác định, báo chí chính thống là kênh thông tin đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Vì vậy,  Tỉnh có chủ trương đưa báo Đảng đến tận các chi bộ, thôn bản để từ đó lan tỏa những thông tin tích cực, những cách làm hay, những câu chuyện đẹp, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất…Không chỉ chú trọng việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh còn tập trung chia sẻ các thông tin liên quan tới kỹ thuật nông nghiệp, các thông tin về thị trường hay thông tin liên quan tới mọi mặt đời sống xã hội để bà con nắm được.

Qua các kênh thông tin, tuyên truyền người dân dễ dàng nắm bắt nhu cầu của thị trường, các kỹ thuật mới, giá cả của vật tư đầu vào hay sản phẩm đầu ra… Từ đó sản xuất sản phẩm đảm bảo tiêu chí, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Với sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác giảm nghèo, đời sống người dân nói chung, đồng bào dân tộc nói riêng ở tỉnh Quảng Trị đã thay đổi rất nhiều. Đây chính là động lực để đồng bào tiếp tục đồng sức, đồng lòng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Vì vậy, trong thời gian tới, để đạt được các mục tiêu giảm nghèo về thông tin đòi hỏi các cấp các ngành, các địa phương quan tâm đầu cơ sở hạ tầng thông tin. Mặt khác, bên cạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về y tế, vay vốn tín dụng, xây dựng nhà ở, trao sinh kế, tạo việc làm và nhiều chính sách khác, việc đưa thông tin đến với người dân, từ đó nâng cao nhận thức, khơi dậy ý thức tự giác, chủ động, sáng tạo trong công tác giảm nghèo cũng được địa phương quan tâm triển khai.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần sử dụng linh hoạt, hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền: Qua cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh, panô, áp phích, sách, báo, liên hoan văn nghệ, hội nghị,… Đồng thời, các địa phương, đơn vị cũng đã phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nòng cốt cơ sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo. Cùng với đó, hoạt động thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, thông tin liên lạc thông suốt, việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả; 100% thôn, bản, làng, ấp trên địa bàn toàn tỉnh phủ sóng thông tin di động và có đường truyền Internet cáp quang, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu của Nhân dân, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, lực lượng làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thường xuyên chia sẻ, tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực, tốt đẹp. Thực hiện chủ trương “phủ xanh thông tin tích cực” nhằm hạn chế tác động của những thông tin tiêu cực, các trang, nhóm trên mạng xã hội của các địa phương, đơn vị tập trung thông tin công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đăng tải các tin, bài về gương người tốt, việc tốt…. Các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, phát hiện các tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật, kịp thời đề xuất biện pháp đấu tranh, xử lý theo quy định để đảm bảo người dân được tiếp cận những luồng thông tin chính thống, góp phần hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của các thông tin bịa đặt, xuyên tạc; đưa công tác giảm nghèo thông tin trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu và thực chất, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Hải Đăng

 

201 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 483
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 483
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70963042