Năm 2018, Vĩnh Linh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng hạn đạt 98,08% 

Sở Nội vụ Quảng Trị vừa có báo cáo kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Theo đó, đối với khối UBND cấp huyện thì huyện Vĩnh Linh có lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn đạt tỷ lệ cao với 98,08% (2.557/2.607 hồ sơ), chỉ xếp sau thị xã Quảng Trị đạt 100%.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, thì tại huyện Vĩnh Linh đã tiến hành phát 2.080 phiếu, trong đó cá nhân 1.550 phiếu; tổ chức, doanh nghiệp 530 phiếu để lấy ý kiến về các nội dung: nơi đón tiếp, thủ tục hành chính, thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức, số lần liên hệ của cá nhân, thời gian xử lý, đánh giá về thủ tục hành chính, các kiến nghị, đề xuất.

Kết quả cho thấy, các nội dung được đánh giá hài lòng cao nhất là thủ tục hành chính, thái độ công chức, thời gian xử lý, đánh giá thủ tục.

Việc khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng tại huyện Vĩnh Linh, cũng như tại các huyện, thị, thành phố và các sở ngành trong tỉnh đã tạo điều kiện cho người dân, tổ chức phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền các cấp. Trên cơ sở đó, huyện Vĩnh Linh nói riêng cũng như các địa phương, đơn vị trong tỉnh nói chung cần có những giải pháp cải thiện, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, đơn giản thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về quá trình giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Nguyễn Đức Thông – Huyện ủy Vĩnh Linh

 

47 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 114
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 114
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7513333