Một số tình hình về tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân 

Tính đến tháng 10/2018, toàn tỉnh có 73 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, trong đó: có 48 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy (chiếm 8,66% số TCCSĐ của tỉnh, trong đó: đảng bộ cơ sở: 05, chi bộ cơ sở: 43); và 25 chi bộ trực thuộc các đảng ủy xã, phường, thị trấn (không có đảng bộ cấp trên cơ sở, đảng bộ bộ phận). Về loại hình: doanh nghiệp tư nhân: 49; doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống: 10; doanh nghiệp có vốn nước ngoài: 0; hợp tác xã: 08 (tuy số lượng hợp tác xã nhiều nhưng đại đa số là các hợp tác xã nông nghiệp, ban giám đốc, kết toán, thủ quỹ, hội viên HTX là đảng viên sinh hoạt đảng tại các chi bộ khu dân cư, không lập tổ chức đảng riêng) ; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập: 06.

Tổng số đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân có 1.093/45.228đ/c, chiếm 2,41%. Trong đó: doanh nghiệp tư nhân: 625đ/c; doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống: 158đ/c; doanh nghiệp có vốn nước ngoài: 0; hợp tác xã: 41đ/c; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập: 28đ/c.

Về cơ cấu đảng viên: Đảng viên từ đảng bộ khác chuyển đến là 524 đ/c; đảng viên được kết nạp mới ở các đơn vị kinh tế tư nhân là 549 đ/c; đảng viên là lãnh đạo, quản lý, ban chấp hành các đoàn thể, thành viên ban chủ nhiệm hợp tác xã, chủ doanh nghiệp tư nhân (trong đó mới kết nạp theo chủ trương thí điểm): 123 đ/c; chủ hộ kinh doanh cá thể: 241 đồng chí.

Về chất lượng đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân: đảng viên có trình độ đại học là 275đ/c, chiếm 25,16%, cao đẳng: 140 đ/c, chiếm 12,8%, trung cấp nghề: 234đ/c, chiếm 21,4%. Về tuổi đời: từ 18 đến 30: 190 đ/c, chiếm 17,38%, từ 31 đến 40: 289 đ/c, chiếm 26,4%, từ 41 đến 50: 298đ/c, chiếm 27,26%, từ 50 đến 60: 230 đ/c, chiếm 21,04%, trên 60: 86 đ/c, chiếm 7,8%. Tuổi đời bình quân là 39 tuổi.

Về kết quả phát triển đảng viên mới: Trong những năm qua công tác kết nạp đảng viên ở trong các đơn vị kinh tế tư nhân được cấp ủy các cấp quan tâm về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, hướng dẫn các thủ tục về kết nạp đảng viên. Từ 2010 đến nay kết nạp được 542 đảng viên, trong đó: đảng viên là lao động trực tiếp: 452 đ/c, đảng viên là cán bộ đoàn thể: 22 đ/c, đảng viên là những người tham gia quản lý ở các đơn vị kinh tế tư nhân: 47 đ/c, đảng viên là người đứng đầu các đơn vị kinh tế tư nhân: 21 đ/c. HY- VPTU

108 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 233
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 234
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9671286