Một số kết quả và kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" ở Sư đoàn 968, Quân khu 4 

Ngay sau khi có Chỉ thị 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; Đảng ủy Sư đoàn 968, Quân khu 4 và cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cấp ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn; Đảng ủy Sư đoàn xem đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, của quân đội và của đơn vị, bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ ra sức phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sư đoàn kết hợp với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của Đảng và các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong và ngoài đơn vị. Từ đó, đã làm cho cuộc vận động đạt được hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa cả bề rộng lẫn chiều sâu; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ góp phần nâng cao chất lượng xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Mô hình “Hũ gạo đồng đội” của Tiểu đoàn 5 - Trung đoàn 19 - Sư đoàn 968

Qua 5 năm thực hiện CVĐ đã xuất hiện nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo như: Phong trào “Tự hào truyền thống, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Nêu gương sáng mỗi ngày”; mô hình “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, trách nhiệm cao”, "Hũ gạo đồng đội", “Nghĩa tình đồng chí”, hưởng ứng tích cực Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng”;... tổ chức xây dựng 2 nhà tình nghĩa, 3 nhà đồng đội và 2 ngôi nhà 100 đồng với tổng trị giá 550 triệu đồng; quyên góp giúp đỡ 7 đồng chí cán bộ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn với số tiền hơn 190 triệu đồng; trích quỹ “Hũ gạo đồng đội” tặng Trung tâm Mái ấm Tình hồng và Trường Trẻ em khuyết tật (Quảng Trị) 2.000kg gạo, 800kg bí xanh, 60kg lạc với tổng trị giá gần 60 triệu đồng; tổ chức hơn 250 buổi tuyên truyền sách lưu động và tuyên truyền vận động Nhân dân địa phương về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào Vân Kiều và Nhân dân vùng có đạo trên địa bàn đóng quân; tổ chức 16 đợt tham gia xây dựng nông thôn mới với hàng nghìn ngày công; đào đắp hơn 7 km đường giao thông nông thôn; 4.550 mét đường kênh mương nội đồng; san lấp mặt bằng và đổ hơn 300m2 sân bê tông, tổng khối lượng đào đắp hơn 3.500 m3 đất đá; cơ động hơn 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế thu hoạch hàng chục hecta lúa chạy lũ; dựng lại hàng chục nghìn cây cao su bị đổ, tu sửa hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái đổ sập, dọn dẹp hàng trăm m3 bùn đất sau mưa lũ; thăm và tặng quà gần 530 lượt gia đình chính sách với trị giá hơn 300 triệu đồng; tổ chức hơn 2.000 ngày công và hơn 35 triệu đồng tu sửa các Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn…Thông qua CVĐ, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, không có biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, phẩm chất, đạo đức lối sống; không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật thông thường giảm xuống dưới 0,2%; hằng năm, 100% các cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt; tổ chức tập huấn và huấn luyện các nội dung khoa mục cho các đối tượng bảo đảm 100% đạt khá, giỏi; nghiên cứu hàng trăm sáng kiến, trong đó có trên 108 sáng kiến, cải tiến được áp dụng có hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 – Sư đoàn 968 giúp nhân dân xã Quảng Sơn,

huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ năm 2014.

Quá trình tổ chức thực hiện Cuộc vận động, trong toàn Sư đoàn đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác, được các cấp biểu dương, khen thưởng. Tiêu biểu như hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của các cá nhân như: Trung úy CN Nguyễn Xuân Bằng, Trung sỹ Phạm Văn Hóa, Trung sỹ Nguyễn Phúc Phong, Binh nhì Nguyễn Văn Tuấn thuộc Trung đoàn 19; Tiểu đoàn 5 đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng 10 năm liên tục; Trung đoàn 19 được Bộ quốc phòng tặng Cờ Đơn vị huấn luyện giỏi 4 năm liền (2014-2017); Sư đoàn vinh dự được Chính phủ tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân 2 năm liền (2016 -2017) và năm 2018 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, ngoài ra còn có 83 cá nhân được Sư đoàn khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

Giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động

“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Từ thực tiễn kết quả đã đạt được trong 3 năm qua, Đảng ủy Sư đoàn 968 rút ra một số kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả hơn nữa Cuộc vận động giai đoạn 2 đó là:

Một là: Thường xuyên phát huy tốt vai trò của cấp ủy Đảng các cấp, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải xác định được chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và phân công trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc. Luôn luôn đổi mới và chỉ đạo tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động đối với từng tổ chức, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị, thể hiện đúng chức năng là trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo, là đội tiền phong gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, xứng đáng để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, phấn đấu học tập, noi theo. Đổi mới các hình thức tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các hoạt động trong năm; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ phát huy khả năng của mình, nhằm tạo ra nhiều nhân tố mới trong thực hiện Cuộc vận động.

Hai là: Phát huy tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì. Đây là bài học có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện vai trò, ý thức trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có tác dụng quyết định đến hiệu quả của Cuộc vận động. Khi cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tự mình gương mẫu học trước, làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm…sẽ có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy quần chúng thực hiện Cuộc vận động một cách hiệu quả.

Ba là: Phải luôn lồng ghép gắn kết việc quán triệt, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với các phong trào và các cuộc vận động khác trong và ngoài đơn vị, nhất là gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, kịp thời khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tổ chức quần chúng ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tham gia xây dựng địa phương vững mạnh, làm tốt công tác vận động nhân dân vùng đồng bào có đạo; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các Phong trào thi đua “Tuổi trẻ sư đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội… làm cho hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trong lòng Nhân dân.

Bốn là: Thường xuyên phát huy tốt vai trò của các tổ chức, các lực lượng, chú trọng công tác tuyên truyền; xây dựng, nhân rộng điển hình, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình, cách làm hay hiệu quả, qua đó làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có động cơ thi đua đúng đắn, có ý chí quyết tâm, tinh thần tự giác trong thực hiện Cuộc vận động.

                                                                                                                               Đại Tá Phạm Văn Đông - Phò Chính uỷ Sư đoàn 968, QK4

453 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 94
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 94
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5099128