Một số kết quả trong công tác đối ngoại của tỉnh Quảng Trị 

Tháng 07/2023, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 07 đoàn với 29 lượt người thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đi công tác, làm việc ở nước ngoài; đón, tiếp 06 đoàn với 499 lượt người khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh. Tính chung từ đầu năm đến nay tỉnh đã tổ chức 41 đoàn với 302 lượt người đi công tác, làm việc nước ngoài; đón tiếp 54 đoàn với 318 lượt người khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Đón tiếp và tổ chức Hội đàm cấp cao giữa 02 tỉnh Quảng Trị - Champasak (Lào) để ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 02 tỉnh.

Đã triển khai các hoạt động, chương trình, dự án Phi Chính phủ nước ngoài: hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn; tham gia ý kiến về tư cách pháp nhân đối với 01 tổ chức PCPNN.

Vận động được 01 dự án PCPNN với giá trị viện trợ là 10.000 USD, nâng tổng số dự án phục vụ nhu cầu giải quyết các vấn đề xã hội, giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay lên 16 dự án, tổng giá trị cam kết viện trợ đạt 11.974.405,56 USD.

Hỗ trợ thủ tục xin vào khu vực biên giới cho đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh. Làm tốt công tác bảo hộ công dân, xử lý vụ việc lãnh sự liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh. Kết nối với Hội đồng hương Quảng Trị tại Đức, thiết lập đầu mối để trao đổi thông tin và trao đổi hợp tác. HB

144 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 187
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 191
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73981934