Một số kết quả thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp giai đoạn 2003-2018 

15 năm qua, công tác động viên công nghiệp của tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần xây dựng tiềm lực quân sự quốc phòng của địa phương. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cơ quan Quân sự tỉnh các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong phối hợp, hiệp đồng tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh ĐVCN, đưa công tác ĐVCN của tỉnh từng bước hoàn thiện và đi vào nề nếp.

Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 254 doanh nghiệp công nghiệp, trong đó hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, luyện kim có 2 doanh nghiệp, hóa chất 2 doanh nghiệp, sửa chữa xe máy công trình có 1 doanh nghiệp còn lại chủ yếu là hoạt động trên lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và thương mại. Tỉnh đã tiến hành khảo sát khả năng, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn, xác định 5/254 doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trình độ sản xuất bảo đảm cho động viên công nghiệp. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn cho hơn cán bộ kỹ thuật và công nhân tham gia dây chuyền ĐVCN đảm bảo sẵn sàng thực hành ĐVCN khi có tình huống xảy ra, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sửa chữa trang bị bảo đảm cho Quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Việc huy động các doanh nghiệp công nghiệp tham gia phục vụ quốc phòng đã phát huy ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng rất lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng tại địa phương. Từ đó, thể hiện quan điểm chỉ đạo đúng đắn của Đảng theo chủ trương, đường lối tự lực, tự cường, huy động tối đa mọi nguồn lực đảm bảo quốc phòng toàn dân, nghệ thuật chiến tranh nhân dân, phương án tác chiến khu vực phòng thủ địa phương.

                                                                                                                                        HY- tổng hợp

975 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1067
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1067
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76593260