Một số kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 1/2018 

Trong tháng 01/2018, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

- Tổ chức làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Quảng Trị; tham dự chương trình “Khúc ca hòa bình” do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Qũy hòa bình và phát triển Việt Nam, Qũy phát triển du lịch hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm ngày ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

- Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, thực hiện các nội dung:

+ Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

+ Sơ kết 01 năm thực hiện cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và bí thư cấp ủy cấp huyện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017. Tổ chức ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và Bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018.

+ Lấy ý kiến của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh về tham gia nhận xét, đánh giá đối với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW, ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết nguyên đán năm 2018; Quy định 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và một số văn bản về công tác cán bộ.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2017.

- Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các Hội nghị: Giao ban công tác nội chính; Giao công tác Hội quần chúng; giao ban mặt trận đoàn thể; giao ban các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy quý IV năm 2017, triển khai nhiệm vụ quý I năm 2018.

- Tổng kết hoạt động năm 2017 của Ban chỉ đạo 25 tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh; Ban chỉ đạo CCTP tỉnh; Ban chỉ đạo CNTT của Tỉnh ủy.

- Dự, chỉ đạo kiểm điểm năm 2017 đối với Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, ngành, đơn vị trong tỉnh. Dự, chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng đảng của các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; tổng kết năm của một số ngành, đơn vị trong tỉnh.

- Ban hành và triển khai Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2018; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2018. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Đoàn công tác số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương (BCĐTW) về phòng, chống tham nhũng “về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm” tại tỉnh Quảng Trị.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại huyện Hải Lăng, thành phố Đông Hà về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 17/12/2013 của Tỉnh ủy khóa XV thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; khảo sát tại huyện Đakrông, làm việc với tập thể lãnh đạo và cấp ủy Bệnh viện đa khoa tỉnh, Ban BVCSSK cán bộ và phòng khám cán bộ tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 26/7/2006 của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 26/7/2006 của Tỉnh ủy về công tác dân số, gia đình trẻ em trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phục vụ xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với một số ngành, địa phương nghe báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân.

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy dự các Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng triệu tập, các Hội nghị tổng kết năm 2017 của các Bộ, Ban, ngành Trung ương tổ chức; dự Lễ kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và một số hoạt động quan trọng khác. HY- VPTU

 

 

 

825 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 629
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 629
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78245135