Một số kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thô 

Quảng Trị có hơn 8.000km đường bộ, gồm 11 tuyến quốc lộ với chiều dài 458,640km; 21 tuyến tỉnh lộ với chiều dài 279,23km; đường đô thị dài 871km và các đường khác với chiều dài hơn 7.000km. Các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (từ huyện Cam Lộ đi tỉnh Quảng Bình) đã được nâng cấp mở rộng, mặt đường bê tông nhựa rộng, tình trạng đường tốt, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ được giải toả thông thoáng tạo thuận lợi cho các phương tiện tham gia.

Các tuyến tỉnh lộ được phân bố đều trong các huyện, tình trạng  kỹ thuật cơ bản đạt yêu cầu, mặt đường rộng từ 3,5m - 6m, chủ yếu là đường bê tông nhựa, tình trạng tốt và trung bình, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện khi tham gia giao thông; Các tuyến đường đô thị và đường chuyên dùng chủ yếu là đường tốt, mặt đường rộng từ 6m - 30m; Các tuyến đường huyện, đường xã chiếm tỷ lệ lớn trong hệ thống đường bộ của tỉnh Quảng Trị, trong những năm gần đây không ngừng được đầu tư, nâng cấp do đó chất lượng đường được cải thiện, chủ yếu là đường bê tông nhựa, đường cấp phối, đường bê tông… đã tạo điều kiện cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh có chiều dài 75,6km, đi qua 05 huyện, 01 thành phố và 01 thị xã, trên toàn tuyến có 63 đường ngang đi qua và có 25 lối đi dân sinh. Về đường thủy, Quảng Trị có 75km bờ biển, 04 tuyến sông chính là sông Bến Hải, sông Ô Giang, sông Thạch Hãn và sông Hiếu Giang với chiều dài hơn 125,4km. Số lượng phương tiện giao thông đường bộ ngày càng tăng nhanh, nếu như năm 2012 tổng số phương tiện đang quản lý toàn tỉnh là 10.709 ô tô, 231.743 mô tô, xe máy thì đến tháng 5/2022 đã là 32.717 xe ôtô, 475.431 mô tô, xe máy và 17.847 mô tô điện, xe máy điện.

Sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 54-CTHĐ/TU, ngày 14/11/2012 về “thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh dạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương; chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn. Công tác chỉ đạo, điều hành của các sở, ngành, UBND, Ban ATGT các địa phương tiếp tục có nhiều đổi mới, chủ động, cụ thể, hiệu quả thiết thực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

 Công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, Ban An toàn giao thông các cấp và các sở, ngành, các tổ chức chính trị -xã hội, đã có nhiều hoạt động tuyên truyền tạo được dấu ấn và sự quan tâm của xã hội đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Các cấp uỷ đảng đã quan tâm, chỉ đạo xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đến nay, toàn tỉnh đã có hàng trăm mô hình tự quản về trật tự, an toàn giao thông, đạt hiệu quả tích cực như: Mô hình “Câu lạc bộ ATGT” và mô hình “Cổng trường ATGT” tại huyện Cam Lộ, mô hình “Không tổ chức uống rượu, bia trong đêm trước lễ cưới” tại Triệu Phong, mô hình “Cổng trường ATGT” và mô hình “Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn TTCC, bảo đảm TTATGT” tại Đông Hà...

Công tác quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và năng lực vận tải được quan tâm. Hoàn thành điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Hoàn chỉnh đề án kiên cố hóa giao thông nông thôn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020; Hoàn thành Quy hoạch chi tiết xây dựng cảng Cửa Việt (quy hoạch mở rộng cảng Cửa Việt bờ Nam). Tích cực chủ động làm việc với các bộ ngành, cơ quan Trung ương để hoàn thành công tác quy hoạch, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm như: Khu bến cảng Mỹ Thủy, Tuyến đường QL15D, Cảng hàng không sân bay Quảng Trị. Các ban, ngành chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên các tuyến đường bộ trên toàn tỉnh, qua đó đã chủ động phát hiện và khắc phục kịp thời các yếu tố gây mất an toàn giao thông, góp phần làm giảm tai nạn giao thông. Kết quả, đã tiến hành rà soát, phát hiện, kiến nghị xử lý 127 điểm đen, điểm tiềm ẩn, phức tạp về an toàn giao thông.

Xác định công tác sát hạch đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông không chỉ đối với học viên mà còn là trách nhiệm đối với toàn xã hội, thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện các giải pháp nhằm siết chặt quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; chỉ đạo các cơ sở đào tạo tổ chức lắp đặt và truyền dữ liệu từ thiết bị DAT lắp trên xe  tập lái để giám sát chặt chẽ thời gian và quãng đường học thực hành lái xe theo QCVN: 05:2020/BGTVT; Triển khai trang thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe (cabin học lái xe ô tô) theo QCVN: 106: 2020/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải từ thời điểm 01/01/2022; Tổ chức giám sát các kỳ sát hạch lái xe thông qua hệ thống camera giám sát tại các trung tâm sát hạch lái xe để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các vi phạm, hạn chế tiêu cực, nâng cao chất lượng. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch thực hiện các quy định trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

Các lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa, đã thực hiện 35 đợt cao điểm, 05 đợt tổng kiểm soát phương tiện, triển khai hơn 40 kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm chuyên đề; bố trí lực lượng thực hiện công tác chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao, các điểm có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông cao, tình hình trật tự, an toàn giao thông diễn biến phức tạp hoặc có nguy cơ gây mất an toàn giao thông; hướng dẫn, tổ chức cho lực lượng công an cơ sở tích cực tham gia công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Kết quả, đã phát hiện 355.705 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó ô tô 122.564 trường hợp, mô tô 231.358 trường hợp, xe máy điện 1.377 trường hợp, phương tiện thuỷ 406 trường hợp. Đã thực hiện quyết định xử phạt 307.438 trường hợp, chuyển ngân sách Nhà nước thu 309.006.742.000 đồng. Tước GPLX 34.372 trường hợp, tạm giữ 4.021 ô tô, 23.462 mô tô.

Công tác giải toả hành lang an toàn giao thông, trật tự công cộng được cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện quyết liệt. Đã tổ chức thu dỡ 13.157 mái che, mái hiên di động; 6.145 biển quảng cáo, 914 pa nô, áp phích, băng phướn các loại; phát quang 11.251 cây cối che khuất tầm nhìn, lập biên bản nhắc nhở 1.514 điểm tập kết nguyên vật liệu xây dựng, phơi nông sản, ngư sản...Triển khai các nội dung để sớm đưa tuyến tránh phía đông thành phố Đông Hà vào khai thác sử dụng, lập phương án quy hoạch xây dựng tuyến tránh phía tây Quốc lộ IA, đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị, đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị… góp phần làm giảm lưu lượng phương tiện đi vào thành phố.

 Đẩy mạnh phát triển hệ thống vận tải công cộng, đến nay đã vận động kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư 03 tuyến xe buýt từ thành phố Đông Hà đến các địa phương trên toàn tỉnh, hoạt động ổn định.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của các ngành chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn có chuyển biến tích cực. Từ ngày 15/9/2012 đến ngày 14/5/2022, tình hình TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh ổn định, ùn tắc giao thông và đua xe trái phép không xảy ra. Đã xảy ra 1.965 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.112 người, bị thương 1.735 người, thiệt hại tài sản hàng chục tỷ đồng. So với thời gian trước cùng kỳ, giảm 1.205 vụ, giảm 437 người chết, giảm 1.377 người bị thương.

 Hàng năm, Uỷ ban nhân dân tỉnh đều ban hành Quyết định kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh và chỉ đạo kiện toàn Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố. Quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên thuộc các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 Các cấp, các ngành luôn quan tâm công tác động viên, khen thưởng đối với các trường hợp có thành tích xuất sắc; đồng thời, có biện pháp xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Kết quả, 10 năm qua đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp tặng khen. Thủy Phương

730 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 702
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 702
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78248824