Một số kết quả công tác xây dựng, phổ biến pháp luật, công tác bổ trợ tư pháp quý I/2017 

Quý I/2017, Sở tư pháp đã chủ động, tích cực trong việc tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện công tác tư pháp đạt kết quả trên các mặt công tác: Xây dựng, thẩm định văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật; hoạt động hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 10 văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác tư pháp ở địa phương; kiểm tra 26 văn bản quy phạm pháp luật HĐND, UBND huyện ban hành, tự kiểm tra 25 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành; rà soát 989 văn bản; tham mưu UBND tỉnh công bố chuẩn hoá 358 TTHC, công khai 190 TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và trang thông tin điện tử Quảng Trị; phát sóng các chuyên mục “Pháp luật và đời sống”, xuất bản bản tin tư pháp số 65; tiếp nhận và tư vấn pháp luật 552 vụ việc; thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động 13 đợt, tại các xã/thị trấn; tổ chức 2 hội nghị phổ biến, giáo dục và truyền thông pháp luật tại Đakrông; giải quyết 631 trường hợp cấp phiếu lý lịch tư pháp và lập 141 hồ sơ lý lịch tư pháp. Hải Yến

1006 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 947
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 947
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78155822