Một số hoạt động trọng tâm Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong tháng 5/2023 

Trong tháng 5/2023, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 về: (1) Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy nửa nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị; (3) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

- Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BCS Đảng UBND tỉnh cho ý kiến về Dự án Khu đô thị-du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ phụ trợ Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị (giai đoạn 1); làm việc với UBND tỉnh và Nhà đầu tư về tình hình triển khai và chuẩn bị khởi công dự án Khu Công nghiệp Quảng Trị; làm việc với UBND tỉnh về chương trình tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị.

- Lãnh đạo tỉnh làm việc với một số Bộ, ban, ngành Trung ương về tổ chức  kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023.

- Dự, chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ đối với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

- Triển khai Đoàn giám sát đối với 15 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 17/8/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; việc thực hiện kiểm điểm, xếp loại, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo Thông báo kết luận số 379-TB/TU, ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.

- Các đồng chí UVTVTU là đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa bàn trong tỉnh trước kỳ họp Quốc hội khóa XV; dự kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

- Thường trực Tỉnh ủy tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cu Ba; dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ; Ban Tổ chức Trung ương; dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Điện lực Quảng Trị; thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Lễ Phật đản năm 2023.

- Quyết định một số nội dung về công tác cán bộ. Hải Yến (tổng hợp)

326 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 952
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 952
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81542068