Một số hoạt động trọng tâm của ngành kiểm sát và ngành tòa án tỉnh trong quý IV/2018 

Trong quý IV, Viện kiểm sát hai cấp đã chú trọng và nâng cao chất lượng án truy tố; các quyết định truy tố đều áp dụng đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo truy tố đúng đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Viện kiểm sát hai cấp kiểm sát việc giải quyết 228 tố giác, tin báo về tội phạm.  Đã xử lý 166 tố giác, tin báo (khởi tố 82, không khởi tố 73, tạm đình chỉ 11). Hiện còn 62 tố giác, tin báo đang giải quyết. Thụ lý 106 vụ/178 bị can; đã giải quyết 104 vụ/173 bị can. Ban hành 05 bản kiến nghị đối với cơ quan điều tra cùng cấp; 04 bản kiến nghị đối với cơ quan hữu quan về phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật và 01 thông báo rút kinh nghiệm. Ngoài ra, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan tố tụng quý IV/2018.

Tòa án nhân dân hai cấp đẩy nhanh tiến độ xét xử và giải quyết các loại án đảm bảo đúng thời hạn luật định; chất lượng xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có oan, sai hay bỏ lọt tội phạm. Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý mới 442 vụ, việc các loại; quý trước chuyển sang 451 vụ việc; đã giải quyết 800 vụ việc phải giải quyết, đạt 89,6 %. HY

 

77 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 110
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 110
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7809672