Một số hoạt động trọng tâm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 10/2022 

Trong tháng 10/2022, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

- Tổ chức làm việc với BCS Đảng UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban, ngành liên quan về chuẩn bị nội dung Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BCS đảng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan để cho ý kiến về: Đề án xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo-Đensavan; báo cáo khả thi dự án Cảng hàng không Quảng Trị về phương án đường cất, hạ cánh và nhà ga; về tình hình triển khai dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy và Đường ven biển nối Hành lang kinh tế Đông-Tây; về dự án Khu gang thép liên hợp Quảng Trị; thống nhất danh mục các dự án trọng điểm cấp tỉnh; thống nhất thành lập Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh.

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII.

- Tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp  hành Trung ương Đảng khóa XIII và Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

- Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác nội chính; giao ban các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý IV/2022.

- Thường trực tổ chức khảo sát tình hình thực hiện Kết luận số 86-KL/TU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản tại huyện Hải Lăng. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện QCDC tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo tổ chức phát động phong trào “Vì người nghèo”; ban hành Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Vụ địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; làm việc với Báo Nhân dân; dự Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy năm 2022; dự các Hội nghị trực tuyến của UBKT Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 20022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy , các đồng chí UVTVTU là đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

- Tiếp tục thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Sơ, tổng kết (bằng văn bản) một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị (16 chuyên đề).

- Quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

HY (tổng hợp)

516 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 792
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 792
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80168704