Mặt trận Tổ quốc tăng cường công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm 

QTO - Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh, Đảng đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) để giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh.

 

Tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số ở Đakrông đồng thuận trong GPMB để thực hiện các dự án - Ảnh: N.P

Đảng đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành công văn triển khai thực hiện Nghị quyết 05, trong đó nhấn mạnh MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh xác định rõ việc trực tiếp cùng tham gia các hoạt động GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Trên cơ sở đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của các dự án; sự cần thiết phải thực hiện GPMB cho các công trình và sự tất yếu phải tái định cư của một bộ phận Nhân dân bị ảnh hưởng.

Từ đó, tạo sự đồng thuận, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thành lập các tổ tuyên truyền, vận động; phân công cán bộ đến từng địa bàn dân cư và từng hộ gia đình để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng.

Đồng thời, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến về chính sách của Nhà nước, của tỉnh nơi thực hiện dự án để người dân nắm, hiểu, đồng thuận, gương mẫu chấp hành GPMB thực hiện dự án. Kết hợp hiệu quả các phương thức vận động chung và vận động cụ thể đến từng hộ dân, đảm bảo dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong hoạt động GPMB.

Phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tham gia từ khâu cấp chủ trương đầu tư dự án, nắm bắt thông tin về dự án, quy hoạch, kế hoạch GPMB để tuyên truyền, vận động; công khai, minh bạch các thông tin về dự án, chính sách bồi thường, tái định cư cho Nhân dân địa phương biết và đăng tải các thông tin cần thiết khác trên hệ thống cổng thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp.

Tổ chức tốt việc lấy ý kiến người dân tham gia trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách, nhất là những chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đảm bảo sự nhất quán trong ban hành chủ trương chính sách đến triển khai thực hiện, đảm bảo dân chủ, công bằng, minh bạch trong thực hiện. Trong đó lợi ích của người dân được đặt lên hàng đầu.

Thực hành tốt, đầy đủ dân chủ cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện GPMB, thu hồi đất và tái định cư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò chủ động, tích cực tham gia của người dân. Phối hợp làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.

Tổ chức thường xuyên các cuộc đối thoại, giải thích chính sách liên quan đến công tác thu hồi đất, GPMB, bồi thường, tái định cư, gồm: đối thoại trực tiếp với các hộ ảnh hưởng; lập các tổ vận động với các thành viên là MTTQ Việt Nam, người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ; xây dựng các điển hình tiên tiến thực hiện GPMB trong cộng đồng để nêu gương, tạo hiệu ứng lan tỏa, lấy Nhân dân vận động Nhân dân.

Thông qua các tổ chức đại điện (hội, đoàn thể) lồng ghép các nguồn hỗ trợ nhà ở, sinh kế, việc làm để hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng. Phối hợp với các ban, ngành thực hiện linh hoạt các biện pháp vận động và biện pháp hành chính; đảm bảo sự minh bạch, công bằng trong các hoạt động GPMB. Cung cấp thông tin, tư vấn pháp luật, tiếp thu ý kiến của Nhân dân để kiến nghị lên cấp có thẩm quyền; đảm bảo người dân được tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của mình.

Thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội trong công tác thu hồi đất, GPMB, bồi thường, tái định cư. Phát huy vai trò của Nhân dân thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; vận động, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác những hành vi sai phạm trong công tác thu hồi đất, GPMB, bồi thường, tái định cư.

Đề cao, phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ khâu xây dựng, ban hành chủ trương, chính sách đến giám sát hoạt động GPMB ở tất cả các công trình triển khai trên địa bàn. Bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng GPMB, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất khi các công trình đi vào sử dụng.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức thành viên các cấp thực hiện chức năng giám sát việc chi trả tiền bồi thường, bố trí tái định cư cho người dân với phương châm đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân, nhất là công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trong diện phải thu hồi đất.

Phát huy vai trò các đoàn thể, tổ chức thành viên trong việc chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kiến nghị của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền các cấp để xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lý.

Để tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác tuyên truyền GPMB hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức các đoàn làm việc với ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam 10 huyện, thị xã, thành phố để lắng nghe, phân tích những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề người dân trong vùng dự án có GPMB quan tâm, làm rõ nguyên nhân hạn chế để thảo luận và thống nhất cách giải quyết trong tuyên truyền, vận động GPMB, từ đó tổ chức tuyên truyền, vận động hiệu quả hơn.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động từng bước, kiên trì thuyết phục, chia nhóm để có hình thức tuyên truyền phù hợp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời nắm bắt, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân liên quan đến bồi thường, GPMB các dự án; từ đó, đề xuất cấp ủy, chính quyền các giải pháp giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân nhằm thực hiện tốt công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Nguyễn Phong

664 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 753
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 753
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79754416