Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt công tác dân vận 

Năm 2018, các lực lượng vũ trang trong tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Mặt trận, đoàn thể, địa phương tham mưu thực hiện tốt công tác dân vận trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Thực hiện sâu rộng phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang trong tỉnh chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”. Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu và ANTT nhằm hướng đến mục tiêu “Yên dân, ổn định và phát triển; cán bộ, chiến sỹ tích cực thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo””, “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, “Ngày vì người nghèo”, “Xuân biên cương, Tết hải đảo”; tổ chức huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, xây dựng hạ tầng cơ sở, giúp nhân dân khắc phục thiên tai, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân; tiếp tục duy trì và hướng dẫn hoạt động tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ tàu thuyền an toàn và hộ gia đình tự quản đường biên, cột mốc biên giới…. Phối hợp tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tranh chấp, khiếu kiện, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật diễn ra trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định ở cơ sở. HY (tổng hợp)

710 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1003
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1003
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81588407