Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị: triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị 

Trên cơ sở phát huy kinh nghiệm, kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả.

Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã bám sát Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, xây dựng Kế hoạch 360/KH-ĐU nhằm tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng. Đáng chú ý là, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng, nên tạo động lực to lớn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng đơn vị, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, phong cách lãnh đạo, chỉ huy… của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Trong công tác lãnh đạo triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị, Đảng ủy đã tích cực chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp mình sát đúng với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị; thường xuyên cử cán bộ theo dõi, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Do đó 100% đảng bộ, chi bộ đã thực hiện đúng kế hoạch, nội dung được xác định, 6/6 đảng bộ trực thuộc, 10/10 đảng bộ quân sự các huyện, thành phố, thị xã xác định tiêu chí, chuẩn mực đạo đức niêm yết tại cơ quan, đơn vị theo 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ ”, 6 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong Quân đội. Ngoài những tiêu chí do Ban Chấp hành Trung ương quy định, các đảng bộ, chi bộ đã lồng ghép những tiêu chí theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị quy định phù hợp với tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Bộ Chỉ huy cũng chú trọng công tác mở các lớp quán triệt, học tập nội dung chuyên đề hàng năm như: Đẩy mạnh học tập rèn luyện đạo đức cách mạng của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, phấn đấu xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; Phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, phấn đấu xứng danh “Bộ Đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới... cho 100% cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị. Sau học tập, cán bộ, đảng viên, quần chúng viết thu hoạch, liên hệ bản thân và xác định phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% các cấp uỷ cơ sở, chi bộ tổ chức sinh hoạt, thông qua thu hoạch cá nhân, kế hoạch phấn đấu của từng đồng chí, kế hoạch thực hiện của đảng bộ, chi bộ.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt”, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 100% cán bộ, đảng viên xây dựng bản đăng ký phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2018 sát đúng với chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng tháng, các chi bộ đã đưa việc đánh giá nhận xét kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cá nhân vào sinh hoạt chi bộ, kịp thời điều chỉnh hành vi cho cán bộ, đảng viên, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức trách nhiệm, nêu gương trong công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, điều chỉnh tác phong, lề lối làm việc có hiệu quả, chất lượng ngày càng tốt hơn.

Cùng với đó là gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với việc thực hiện Chỉ thị số 488- CT/ĐU ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”[1], từng chi bộ trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đều tổ chức diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với xây dựng chi bộ “3 tốt”, “3 không”, đảm bảo có chất lượng, hiệu quả. Do đó, đã góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng của các chi bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ bản đảm bảo các tiêu chí đề ra như: chi bộ không yếu kém; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ‘tự diễn biến ”, “tự chuyển hoá ”...

Để việc học và làm theo Bác thực sự trở thành công việc thường xuyên, liên tục, tạo được chuyển biến trong nhận thức lẫn hành động của cán bộ, chiến sỹ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua sôi nổi của toàn lực lượng. Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, từ đầu năm 2018 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai phát động 7 phong trào thi đua gồm: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Phát huy khí thế Mậu Thân 1968, ra quân, mừng Xuân, dâng Đảng”; “Khắc sâu lời Bác dạy, mãi mãi xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; “Lực lượng vũ trang Quảng Trị thi đua làm theo lời Bác”; “Phát huy khí thế quật khởi của cách mạng tháng Tám, phất cao cờ Quyết thắng”; “Đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”; “Tự hào truyền thống Bộ đội cụ Hồ, đoàn kết, hiệp đồng, lập công xuất sắc”. Đặc biệt là gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng đem lại nhiều kết quả nổi bật: không còn đơn vị yếu kém, đã có 3.858 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, nhiều năm liền, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc...

Để đạt được những kết quả quan trọng đó không thể thiếu sự đóng góp của công tác tuyên tuyền. Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức tuyên truyền lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa và những tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, hình thức phong phú và đa dạng, đặc biệt đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thành công Hội thi “Tuyên truyền lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa và những tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh” từ cấp cơ sở đến cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tham gia thi cấp Quân khu... Ban CHQS các huyện, thị, thành phố đã tích cực phối hợp với phòng Văn hóa thông tin, Đài Phát thanh địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, nêu gương người tốt việc tốt. Ban Tuyên huấn, phòng Chính trị tích cực đẩy mạnh việc tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Trị, Báo Quân khu 4, Đài PT-TH tỉnh đăng tải nhiều bài viết, phóng sự về tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Năm 2018, đã phát sóng 18 chuyên mục, đăng tải hơn 35 bài viết trên Báo Quảng Trị, Báo Quân khu 4 về hoạt động của LLVT tỉnh, góp phần động viên khích lệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, biện pháp phù hợp, hiệu quả, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tự giác trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quảng Trị. Với những hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải nói rằng nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong triển khai thực hiện đã được nâng lên, nhận thức, thái độ, hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ cũng có nhiều chuyển biến. Từng cán bộ, đảng viên, quần chúng đã nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác triển khai việc “làm theo” gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi quân nhân, tạo chuyển biến tích cực về phong cách làm việc, tác phong công tác, bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những kết quả đạt được nêu trên là tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./. Hằng Nga

 

[1] Nội dung của xây dựng chi bộ 3 không là: (1) Không yếu kém. (2) Không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ. (3) Không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá”.

 

186 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 119
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 119
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7513487