Loại bỏ, sửa đổi hàng nghìn định mức xây dựng 

(Chinhphu.vn) – Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 đã được Bộ Xây dựng, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương triển khai thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể.

 

Đây là kết quả được nhấn mạnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 về Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 18/7.

Theo ông Phạm Văn Khánh, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Đề án, đến nay đã hoàn thành công tác rà soát 14.738/14.738 định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố, đã loại bỏ 1.005 định mức quá lạc hậu, sửa đổi 3.289 định mức và bổ sung 1.786 định mức. Hiện đang tiến hành thẩm định kết quả rà soát định mức.

Ông Khánh cũng cho biết việc nghiên cứu ban hành các phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng mới phù hợp với kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế là nhiệm vụ lớn nhất trong Đề án.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Xây dựng đang dự thảo 11 Thông tư hướng dẫn các phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng theo nội dung quy định tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Dự thảo Nghị định hiện đang trình Chính phủ.

Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Đồng thời đã nghiên cứu, xây dựng và đang hoàn thiện về cơ bản nội dung chính của các phương pháp xác định định mức, giá xây dựng và dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị bảo đảm phù hợp với kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế.

Cùng với đó là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị; xây dựng hệ thống định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị thay thế định mức dự toán hiện hành.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đã triển khai chương trình khảo sát kinh nghiệm quốc tế năm 2019 và đẩy mạnh hợp tác quốc tế hỗ trợ triển khai Đề án nhằm khảo sát, tham khảo kinh nghiệm tại các quốc gia phát triển, có mô hình và công nghệ tiên tiến, phù hợp với định hướng phát triển của ngành xây dựng Việt Nam.

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án đối với cấu phần của các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương cũng như đánh giá của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Đề án cho thấy đến nay, các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đã từng bước triển khai thực hiện việc rà soát hệ thống định mức chuyên ngành đã ban hành, xây dựng hệ thống định mức mới và chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng.

Đây là nỗ lực rất lớn của các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án so với thời điểm cuối năm 2018.

Tuy nhiên, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Đề án cũng thẳng thắn chỉ rõ còn nhiều bất cấp, tồn tại trong quá trình triển khai. Cụ thể là công tác rà soát các định mức chuyên ngành và định mức đặc thù của các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương vẫn chưa được chú trọng triển khai.

Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chưa phân bổ đầy đủ nguồn lực và thời gian để đáp ứng được mục tiêu và tiến độ đề ra của Đề án. Hướng dẫn chi tiêu tài chính của Đề án vẫn chưa được ban hành dẫn đến nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập kế hoạch, dự toán kinh phí, phân bổ vốn và giải ngân cho các nhiệm vụ triển khai của Đề án.

Nhằm bảo đảm tiến độ triển khai và giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, Bộ Xây dựng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thiện công tác rà soát định mức và giá xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng cao, phục vụ tốt các mục tiêu quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các công trình xây dựng chuyên ngành cũng như các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đặc thù tại địa phương.

Đề nghị các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, địa phương chủ động nghiên cứu, phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc triển khai, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm đảm bảo tính chất lượng và tiến độ cũng như tính khả thi, hiệu quả theo đúng kỳ vọng của Đề án.

                                                                                                                                       Toàn Thắng

                                                                                                           

247 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 379
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 379
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74035502