Hình ảnh tại hội thảo (Ảnh:M.P)

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho biết những điểm mới của Dự thảo Nghị định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến được dự báo sẽ tác động mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp, giúp tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong các thủ tục về thuế. Tuy nhiên, đây là quy định mới nên doanh nghiệp vẫn nêu ra nhiều ý băn khoăn.

Dự thảo Nghị định này được xây dựng sẽ thay thế cho Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn. Nguyên nhân do 2 nghị định này đã có nhiều nội dung không còn phù hợp với thực tế.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Nghị định 51 về hóa đơn chưa tạo điều kiện pháp lý đầy đủ cho việc triển khai rộng rãi, phổ biến áp dụng hóa đơn điện tử trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử, cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hơn nữa, nhiều quy định liên quan đến hóa đơn, chứng từ đã thay đổi hoặc ban hành mới, dẫn đến những hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng hóa đơn.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Thuế Giá trị gia tăng, Vụ Chính sách thuế, Tổng Cục Thuế cho biết, dự thảo Nghị định sẽ có nhiều thay đổi như mở rộng đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp và đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; hạn chế các đối tượng đặt in, tự in hóa đơn… 

Cụ thể, từ năm 2018, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mới thành lập không đặt in hóa đơn, cơ quan thuế đặt in hóa đơn hoặc tự tin hóa đơn để bán/cấp trong một số trường hợp.

Dự thảo cũng quy định nhiều điều khoản nhằm giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Cơ quan thuế sẽ bỏ mức ngưỡng 200.000 đồng khi áp dụng hóa đơn điện tử; khi áp dụng hóa đơn điện tử thì không áp dụng hóa đơn giấy, trừ trường hợp bất khả kháng do không có mạng internet. Hơn nữa, khi sử dụng hóa đơn điện tử, cơ sở kinh doanh chỉ thực hiện một thủ tục duy nhất là đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc thông báo sử dụng hóa đơn hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

Tại hội thảo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI nhận định, đây là hướng đi đúng nhằm quản lý hóa đơn thống nhất, phòng chống sử dụng hóa đơn để gian lận, trốn thuế, khấu trừ, hoàn khống thuế giá trị gia tăng hoặc rút tiền thanh toán từ ngân sách nhà nước.

Về việc quản lý và sử dụng hóa đơn tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho rằng, phải quản lý để tiền luôn đi đôi với hàng, nếu không rất dễ tạo sơ hở cho doanh nghiệp lợi dụng cho các hành vi buôn lậu, trốn thuế.

Tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định Tổng cục Thuế sẽ tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp để sửa đổi dự thảo nghị định hoàn thiện. Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, cơ quan thuế cam kết sẽ xử lý nghiêm túc trường hợp cán bộ hiểu sai, áp dụng sai hoặc làm không đúng với các quy định đặt ra.

 

Minh Phương