Lan tỏa những giá trị văn hóa quân sự 

(ĐCSVN) - Đa dạng hóa các nội dung hoạt động gắn với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, những năm qua, Trung đoàn 677, Sư đoàn 346, Quân khu 1 đã thực sự là điểm sáng về xây dựng môi trường văn hóa.
Lan tỏa những giá trị văn hóa quân sự

Trung đoàn 677 (Đoàn Sông Cầu) có nhiệm vụ chính trị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện quân nhân dự bị động viên. Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn xác định Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” là hoạt động lâu dài, thường xuyên nhằm góp phần bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, tạo nên đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú trong đơn vị, tạo điều kiện tốt nhất để bộ đội tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Sư đoàn 346 và cán bộ Trung đoàn 677 động viên chiến sĩ mới tại thao trường.

Theo đó, công tác giáo dục, quán triệt đã được cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhiều hình thức giáo dục được vận dụng linh hoạt như thông qua giao ban, hội ý; thông qua các hội thi, hội diễn,… Qua đó, từng bước giúp tập thể cán bộ, chiến sĩ toàn Trung đoàn có nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường văn hóa mới trong đơn vị. Hằng năm, Trung đoàn 677 đã coi trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng môi trường văn hóa; duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ quy định, xây dựng cảnh quan môi trường, nơi ăn ở, sinh hoạt gọn gàng, sạch sẽ, chính quy, thống nhất. Bên cạnh đó duy trì tổ chức thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo gắn với cá nhân phụ trách; tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chăm lo xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng chí Thiếu tá Lê Đức Tiệp, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 8 chia sẻ: “Qua công tác giáo dục của các cấp, tôi và các đồng đội đã hiểu rõ và luôn tích cực tham gia hoạt động xây dựng môi trường văn hóa quân sự tại đơn vị. Là chủ thể xây dựng, đồng thời chúng tôi cũng là những người trực tiếp thụ hưởng những giá trị văn hóa lành mạnh, từ đó nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của toàn đơn vị”.

Nét nổi bật trong xây dựng, lan tỏa các giá trị văn hóa quân sự tại Trung đoàn 677 là Trung đoàn đã phát huy tốt lực lượng hạt nhân văn hóa cơ sở làm nòng cốt cho phong trào văn hóa văn nghệ phát triển rộng khắp trong toàn Trung đoàn; thường xuyên duy trì có nền nếp hoạt động phòng đọc. Định kỳ hằng tháng, các tổ chức trong đơn vị, mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên đều tổ chức sinh nhật đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, chỉ tính từ năm 2020 đến nay, Trung đoàn 677 đã tổ chức 05 buổi diễn đàn thanh niên, hơn 10 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo được ấn tượng tốt. Các đơn vị đã duy trì có nền nếp, chất lượng các hoạt động vui chơi, giải trí trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đồng thời, làm tốt công tác động viên, khuyến khích sức sáng tạo văn hóa của bộ đội, trong những năm qua Trung đoàn đã thường xuyên viết và chia sẻ nhiều tin bài trên các báo, các trang, nhóm mạng xã hội của Trung đoàn như nhóm “Đoàn Sông Cầu”... về các hoạt động của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu, Trung đoàn...

Trung đoàn đã duy trì và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả như: "Tổ 3 người không hút thuốc lá", "Tiểu đội không hút thuốc lá", " Xây dựng hình ảnh người đoàn viên Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn"… Cùng với đó, đơn vị đã tích cực xây dựng, củng cố vườn hoa cây cảnh, hệ thống bảng biển xây dựng chính quy, hệ thống panô khẩu hiệu tuyên truyền đảm bảo chính quy, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội; thực hiện tốt 3 đẹp: “Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân”.

Chiến sĩ Trung đoàn 677 chăm sóc vườn hoa tại đơn vị. 

Tìm hiểu được biết, thực hiện phương châm gắn “xây” với “chống”, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 677 đã tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục ý thức tự giác trong sáng tạo và hưởng thụ văn hóa; tập trung phân tích cho bộ đội hiểu rõ hành vi vi phạm kỷ luật, hành vi phi văn hóa, văn hóa phẩm xấu độc, nguyên nhân, tác hại của hành vi đó đối với bản thân, gia đình, đơn vị và xã hội để từ đó hình thành khả năng “tự đề kháng” cho bộ đội. Tập thể cán bộ, chiến sĩ toàn Trung đoàn đã chấp hành tốt các chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Sư đoàn và đơn vị về không uống rượu bia trong giờ hành chính, không hút thuốc lá, không sử dụng chất ma tuý; quán triệt triển khai thực hiện Chương trình 138 “Xây dựng đơn vị an toàn không có tội phạm ma tuý, người nghiện ma tuý”, các quy định về an toàn giao thông, văn hóa giao thông. Tích cực đăng tin, bài viết phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quản lý chặt chẽ bộ đội trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, ngày lễ tết, khi đi công tác, đi phép tranh thủ hoặc công tác lẻ. Chú trọng quản lý các mối quan hệ xã hội, việc sử dụng tài chính, những thay đổi về lối sống, cách sinh hoạt của bộ đội... qua đó phát hiện những dấu hiệu vi phạm kỷ luật, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Ma Công Học, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 346, Quân khu 1 khẳng định: “Xây dựng môi trường văn hóa quân sự vừa là đòi hỏi khách quan của thực tiễn, vừa là nhu cầu của mọi cán bộ, chiến sĩ. Phát huy sức mạnh tổng hợp và tinh thần sáng tạo của các lực lượng, Trung đoàn 677 đã luôn dẫn đầu trong thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng môi trường văn hóa quân sự; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả xuất phát từ Trung đoàn 677 đã được nhân rộng ra các đơn vị trong toàn Sư đoàn”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 677 sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong tham gia xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, tích cực. Chú trọng phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong việc chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, kết hợp chặt chẽ Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” với phong trào thi đua quyết thắng, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức quần chúng, ý thức tự giác và tính năng động sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ; duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền cổ động; chú trọng xây dựng các điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu về xây dựng môi trường văn hóa để nêu gương học tập và phổ biến nhân rộng trong toàn đơn vị./.

 
Trung tá Quan Văn Toàn - Thiếu tá Tạ Quang Đạo
134 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 497
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 497
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55666819