Làm theo lời Bác dạy, chi bộ thôn Hà Lộc, xã Hải Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Thôn Hà Lộc có 126 hộ dân với 427 nhân khẩu, có 01 hợp tác xã nông nghiệp với 94 thành viên, chi bộ của thôn Hà Lộc với 11 đảng viên. Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư thôn Hà Lộc, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng. Đây là động lực quan trọng để chi bộ thôn lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hàng năm, chi bộ đã tổ chức cho toàn thể đảng viên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc quán triệt, học tập các chuyên đề hàng năm được đổi mới, linh hoạt và sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Nội dung học tập và làm theo Bác được lồng ghép và trở thành một nội dung trong sinh hoạt định kỳ chi bộ hàng tháng, cộng đồng dân cư và các đoàn thể; nội dung trọng tâm là sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trước Nhân dân; nêu cao vai trò kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, đảng viên, Ban công tác Mặt trận trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Hàng năm 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ ký cam kết thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI, khóa XII) và các nghị quyết, quy định của Đảng. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, xếp loại đảng viên. Qua theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, hầu hết cán bộ, đảng viên đều nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, có tác phong, lối sống lành mạnh... góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và địa phương.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó tập trung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung vào những việc khó như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; việc dồn điền đổi thửa, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới đã đem lại hiệu quả cao; trong đó, mô hình xây dựng cánh đồng lớn và sản xuất lúa hữu cơ và tại Hà Lộc được huyện Hải Lăng chọn làm đơn vị điểm. Hiện nay số hộ dân trong thôn có mức sống khá và giàu chiếm tỷ lệ cao, chỉ  còn 3 hộ nghèo với tỷ lệ 2,3%; 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch; Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Việc xây dựng và thực hiện quy ước văn hóa được triển khai tích cực, từng bước loại bỏ các thủ tục lạc hậu; lễ hội, việc cưới, việc tang trong thôn được tổ chức theo quy ước nếp sống văn hóa, đảm bảo văn minh, tiết kiệm. Cùng với những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trên địa bàn như: mô hình “Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, không rải giấy vàng mã khi đám tang”; mô hình “Sáng - xanh- sạch - đẹp đường thôn, cứng hóa đường ruộng”; mô hình “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân vận thôn”… Qua đó, đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, tạo không khí phân khởi, khích lệ các tầng lớp nhân dân hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.  

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới,  chi bộ thôn Hà Lộc đã rà soát, bám sát các tiêu chí để lãnh đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện. Bằng nguồn vốn do nhân dân tự đóng góp, thôn đã đầu tư mở rộng, nâng cấp bê tông hóa được 1.100 m đường giao thông với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng. Hợp tác xã đã tiến hành nâng cấp mở rộng, cứng hóa các tuyến đường nội đồng để phục vụ sản xuất, vận chuyển hàng hóa với tổng chiều dài 2,3km trị giá 320 triệu đồng; nhiều hộ dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, gioa thông nội đồng với tổng số gần 2.000m2 đất và đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, vận động hiến 1500 cây các loại để giải phóng mặt bằng mở rộng 5m; đã tiến hành  trồng cây bóng mát, trồng dừa tạo cảnh quan, hiện đang được đầu tư bê tông hóa mặt đường rộng 4 mét, vận động người dân xây cổng và tường rào khang trang, sửa sang nhà cửa…. Năm 2018, thôn Hà Lộc đạt chuẩn Nông thôn mới đầu tiên của xã, hiện nay đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Từ kết quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều tập thể, cá nhân trong thôn Hà Lộc - xã Hải Sơn đã được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới như; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng năm 2019; Giấy khen của Huyện ủy năm 2017; 2021... Đây là những phần thưởng cao quý, là nguồn động viên để cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư thôn Hà Lộc tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, ra sức xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh trong thời kỳ đổi mới./. Phan Ngân

75 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 549
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 549
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 41401156