Kon Tum quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 

Ngày 19/12, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

 

                                                                         Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương; nghe đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về nội dung trên. Các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, tham gia ý kiến đối với dự thảo chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhất là các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí đảng viên là người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết và Chỉ thị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, người đứng đầu cấp ủy các cấp, các sở, ngành phải xác định công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới để trực tiếp chỉ đạo và phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị, làm cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, các quan điểm, tư tưởng chủ đạo của Trung ương đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chủ trương trên.

Hai là, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ở cấp mình, ngành mình, đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện.

Ba là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc quan trọng, việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ trong thời điểm hiện nay càng quan trọng và cấp thiết hơn, do đó cần nhận thức đây là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng ta và chế độ ta. Quan điểm chỉ đạo của Đảng là kiên quyết, kiên trì thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện, thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, “xây” là nhiệm vụ cơ bản chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình với Đảng, với Tổ quốc để thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả; tránh tình trạng thờ ơ, vô cảm, đứng ngoài cuộc hoặc có tư tưởng chỉ trông chờ, phán xét người khác, từ đó thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối tập thể, cá nhân theo Nghị quyết, gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất, tiến hành đồng thời ở các cấp. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo.

Các địa phương, đơn vị phải xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo; những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp trên gợi ý kiểm điểm, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân phải xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và lãnh đạo các cơ quan cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới và cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý, đảm bảo sau kiểm điểm phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Bốn là, các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đều được tiếp cận, học tập và nắm được nội dung cơ bản của Nghị quyết, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết các dân tộc trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền./. 

 

Tin, ảnh: Nguyễn Phi Em

1537 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 471
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 471
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68636342