KHÔNG ĐỂ “NHÓM LỢI ÍCH” PHỦ NHẬN NHỮNG THÀNH QUẢ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ 

“Nhóm lợi ích” được đề cập trong bài viết có thể được hiểu là một tập thể gồm nhiều cá nhân, tổ chức cùng gắn kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau và hình thành trên cơ sở cùng mục tiêu trục lợi; cùng nhau thúc đẩy các mục tiêu đó bằng nhiều cách thức khác nhau, có thể là bất kể thủ đoạn nào để mục đích sau cùng là đem về lợi ích cho những người trong “nhóm”.

Có thể khẳng định rằng trong 05 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả quan trọng; cộng đồng các doanh nghiệp từng bước vượt khó; đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước được thực hiện tốt. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới. Công tác xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp được chú trọng thực hiện. Chỉ số PAPI và chỉ số cải cách hành chính luôn thuộc nhóm đầu của cả nước. Đã chú trọng thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực thực hiện các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, nhất là Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Phát triển doanh nghiệp được quan tâm, khu vực kinh tế tập thể có sự chuyển biến tích cực. Cùng với đó là việc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn; ban hành nhiều giải pháp để tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Hoàn thiện điều tra cơ bản, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường. Thực hiện nghiêm túc quy định của nhà nước về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án về bảo vệ và phát triển bền vững hệ sinh thái. Các hoạt động bảo vệ môi trường ở các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp và làng nghề được quan tâm. Các chỉ tiêu về môi trường được hoàn thành theo kế hoạch đề ra....

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm và chú trọng, việc giáo dục chính trị tư tưởng được tập trung đẩy mạnh nhằm củng cố và tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu của từng đảng bộ, đến từng chi bộ cơ sở. Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo công tác cán bộ; bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác cán bộ gắn với việc rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đã có nhiều đổi mới, nhất là sau khi triển khai thực hiện đồng bộ Quy chế và Bộ Tiêu chí đánh giá cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ được chú trọng và ngày càng nâng cao chất lượng, có cơ cấu ngày càng hợp lý hơn, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số được nâng lên. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện chặt chẽ theo quy trình “6 bước” thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện, nhân sự bổ nhiệm được rà soát kỹ về điều kiện, tiêu chuẩn. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Đảng.Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đúng Điều lệ Đảng và quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên đáng kể.

Đạt được những thành quả trên là sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị; sự đoàn kết, thống nhất của toàn hệ thống chính trị. Thế nhưng vẫn còn nhiều cá nhân, “nhóm lợi ích” muốn xuyên tạc, phủ nhận điều đó. Thời gian gần đây trên internet, mạng xã hội các phần tử cơ hội chính trị, đối tượng chống phá, “nhóm lợi ích” thường dùng các thủ đoạn như chia sẻ, đăng tải nội dung được xây dựng từ một sự việc, hiện tượng có thật từ đó thêm, bớt, tăng giảm mức độ, bình luận có chủ đích nhằm bóp méo sự thật, hướng lái dư luận, tạo “điểm nóng” gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh chính trị trong tỉnh. Với nhiều thủ đoạn như cắt xén, gán ghép hình ảnh, video tạo ra các tin giả gây hoang mang dư luận; phủ nhận những thành tựu phát triển của tỉnh. Làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân mất phương hướng về chính trị, tư tưởng, thúc đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thông tin xuyên tạc, sai sự thật về những vụ việc xảy ra tại địa phương, đơn vị được nhiều người quan tâm; lợi dụng sơ hở, thiếu sót của một vài cá nhân trong thực hiện chủ trương, chính sách để thổi phồng, quy chụp đó là sai lầm mang tính hệ thống nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối…

Đáng nói hơn một số trang thông tin điện tử, báo điện tử trong nước (Tuổi trẻ và Pháp luật, Đầu tư Việt Nam, Tầm nhìn, Công lý và Xã hội…) có nhiều bài viết được đăng tải thiếu tính xây dựng; đưa tin, đăng bài, đặt tiêu đề “giật tít” câu like, thông tin không chính xác gây hiểu nhầm cho người đọc; dựa vào đó các trang mạng xã hội facebook của các cá nhân, “nhóm lợi ích” trong, ngoài tỉnh, tổ chức phản động, lưu vong trong và ngoài nước (Trương Châu Hữu Danh, Thanh Hieu Bui, Trần Đình Thu, Võ Đức Phúc, Nguyễn Tiến Tường, Dương Đình Lương...) dẫn “nguồn”, đăng tải hình ảnh được chỉnh sửa, cắt ghép, sử dụng các tiêu đề gây chú ý trên cộng đồng mạng, hướng lái dư luận nhằm xuyên tạc, bôi xấu các đồng chí lãnh đạo, gây mất lòng tin và nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đây là một trong những thủ đoạn rất nguy hiểm mà người đọc, người xem phải bình tĩnh để phân tích, nhận định cho đúng với bản chất của sự việc và hiện tượng. Cùng với đó cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng Trung ương trong việc chấn chỉnh, xử lý các trang thông tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội đăng tải thông tin thiếu tính chính xác, thiếu khách quan góp phần vạch trần âm mưu của “nhóm lợi ích”./.

Tuấn Kiệt

497 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 246
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 246
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 31641344