KHƠI DẬY Ý CHÍ, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN, ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII VÀO CUỘC SỐNG 

Có nhà nghiên cứu đã luận giải thế này: Đối với một đời người, cái gì khiến người ta trẻ ? không phải tuổi tác, cũng không phải sức vóc… mà là khát vọng. Đối với một quốc gia, dân tộc bí quyết nào khiến nó trở nên hùng cường và bất diệt ? không phải to hay nhỏ, càng không phải sinh ra trước hay sau… mà đó chính là khát vọng ! Dù một đời người hay tới cả một quốc gia, dân tộc, không có khát vọng nhất định sẽ không có gì như mong muốn cả! Một khát vọng bỏng cháy thì dù trước hay sau luôn luôn là điểm xuất phát cho mọi thành công. Lịch sử nhân loại xác tính rằng, không có một thành công nào của bất cứ ai, của bất cứ quốc gia, dân tộc nào trải từ thiên cổ tới bây giờ, không được bắt đầu và lớn lên từ hoài bão, từ khát vọng. Dân tộc Việt Nam ta từ trong trường kỳ lịch sử mấy ngàn năm thăng trầm, còn mất của mình không nằm ngoài quy luật ấy của muôn đời, của mọi thời. Ngẫm lại rất đúng!

Chúng ta nhớ rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra mục tiêu “Phấn đấu dến năm 2020, Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”. Khi đặt ra mục tiêu này, cũng có nhiều ý kiến phản biện. Có ý kiến cho rằng: Tiêu chí nào để xác định trình độ phát triển trung bình; quy mô nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu người hay giáo dục, đào tạo; khoa học công nghệ đạt ở mức độ nào...; Và cũng không ít ý kiến “bàn ra”. Vậy nhưng, vượt lên tất cả đó chính là khát vọng Quảng Trị phát triển. Và cũng chính từ khát vọng đó, mà sau 5 năm năm với một chặng đường không suôn sẽ, thậm chí còn nhiều thách thức nhưng chúng ta đã đạt được mục tiêu đề ra. Minh chứng cho điều này: Một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội mà những năm trước đạt chưa vững chắc thì nay đã có những chuyển biến tốt hơn;  đặc biệt, 9/13 chỉ tiêu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đạt hoặc bằng cao hơn mức bình quân chung của cả nước; chẳng hạn như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh giai đoạn 2016-2020 đạt 7,16% cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước (6,5-7%); Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đến năm 2020 là 56,4%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (50%) và xếp thứ 36 của cả nước; Đến thời điểm này, Quảng Trị là tỉnh duy nhất trong 3 tỉnh Bình Trị Thiên có huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Số bác sỹ/vạn dân của tỉnh Quảng Trị là trên 10 bác sỹ, trong lúc cả nước (9 bác sỹ); Số giường bệnh/vạn dân vào năm 2020 của tỉnh Quảng Trị là trên 30 giường, cao hơn bình quân chung của cả nước (28 giường); Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 của tỉnh đạt 66%, bằng mức bình quân chung của cả nước (65-70%), trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ của tỉnh là 31%, cao hơn mức bình quân chung cả nước; Tỷ lệ đạt chuẩn gia đình văn hóa của tỉnh đến năm 2020 là 95%, cao hơn so với bình quân chung của cả nước là trên 90%; Tỷ lệ độ che phủ rừng của tỉnh Quảng Trị cuối năm 2020 là 50,1% cao hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước là 42%; Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch ở thành thị đến năm 2020 của tỉnh Quảng Trị bằng với mức bình quân chung của cả nước là 95%;  Và tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn đến năm 2020 của tỉnh Quảng Trị là 94,5%, cao hơn so với bình quân chung của cả nước (90%). Thêm dấu ấn của nhiệm kỳ qua là chúng ta đã biến cái nắng, cái gió khắc nghiệt đã đi vào thơ ca nhà thơ Chế Lan Viên: “Ôi gió Lào ơi đừng thổi nữa/Những ruộng đói mùa những đồng đói cỏ/Những đồi sim không đủ quả nuôi người” đã thành Điện gió, Điện mặt trời.  Và tương lai sẽ trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực của cả nước. Quảng Trị dành 4 cầu truyền hình “Đường lên đỉnh olempia” là một mình chứng sống động cho tinh thần hiếu học của người Quảng Trị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đặt ra mục tiêu: Phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025; nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước vào năm 2030” [1]. Đây là quyết tâm chính trị của Đảng bộ nhưng cũng là khát vọng của Nhân dân.

Mặc dù chúng ta biết rằng, con đường đi đến mục tiêu đó không ít khó khăn, thách thức. Đó là những diễn biến phức tạp khó lường trong các mối quan hệ khu vực và quốc tế; là những thách thức về an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu, nước biển dâng, dịch bệnh, tranh chấp biển đảo; là những hạn chế về tính bền vững, về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế đất nước; là nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong xã hội, tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa dân của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi,... Nhưng có khát vọng phát triển, khát vọng một Quảng Trị giàu mạnh văn minh thì chắc chắc mục tiêu ấy sẽ đạt được.

Chúng ta có quyển và có đủ niềm tin để điều đó sẽ trở thành hiện thực !

Trí Ánh-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị

 

     [1]  Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

49 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 255
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 256
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18738201