Khẩn trương hoàn thành Nghị quyết nâng cao năng lực cạnh tranh 2019 

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo số 467/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

 

Ảnh minh họa

Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ liên quan, Thành viên Hội đồng khẩn trương tham gia ý kiến về Dự thảo Nghị quyết, trong đó cần lưu ý xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ của bộ, cơ quan mình trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong năm 2019 và định hướng tới năm 2021.

Cho ý kiến về các điểm nhấn, giải pháp trọng tâm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 như: cắt giảm điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu (tiếp tục thực hiện trong năm 2019 nhưng cần đi vào thực chất, tạo hiệu quả trên thực tế, giảm chi phí phi chính thức); phát triển dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công cấp độ 4; khẩn trương đẩy mạnh thực hiện thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện cơ chế một cửa quốc gia; thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0...

Văn phòng Chính phủ khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia trong năm 2019.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan, Thành viên Hội đồng, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ trước ngày 22/12/2018, bảo đảm tiến độ trình Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2018.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng sổ tay điện tử hướng dẫn các cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện Nghị quyết.

LP

274 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 415
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 415
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74034501