Kết quả thực hiện việc kê khai và báo cáo kê khai tài sản thu nhập năm 2016 

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong năm 2016, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc kê khai và báo cáo kê khai tài sản thu nhập.

        Cụ thể: Đến ngày 30/4/2017, có 58/58 cơ quan, đơn vị đã có báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập.

        Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm: 7.122 người; trong đó, số người phải kê khai tăng 66/10, giảm so với năm trước, lý do: Số tăng chủ yếu ở huyện đảo Cồn Cỏ rà soát lại (20 người); số mới bổ nhiệm và vị trí mới không có chức vụ nhưng đối tượng phải kê khai tại sở GTVT và Sở Y tế là 24 người, số còn lại mới được bổ nhiệm. Số giảm do nghỉ hưu, chuyển công tác, chuyển đổi vị trí công tác khác không thuộc đối tượng phải kê khai. Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm: 7.055 người; tỷ lệ 99,1% số người kê khai. Về lưu giữ bản kê khai TSTN: Số lượng bản kê khai TSTN lưu giữ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: 4.959 bản; Số lượng và danh sách bản kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý: 2.031 bản; Số lượng và danh sách bản kê khai do tổ chức cấp trên quản lý: 65 bản.

        Sau kê khai TSTN, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tiến hành công khai bản kê khai TSTN theo quy định. Theo đó, số bản kê khai đã công khai: 7.014 bản; đạt tỷ lệ 99,4% so với số bản đã kê khai. Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết: 2.409 bản, chiếm tỷ lệ 34,3% so với số bản đã công khai. Số bản kê khai đã công khai theo hình công bố tại cuộc họp: 4.605 bản, chiếm tỷ lệ 65,7 % so với số bản đã công khai. Chưa phát hiện các vi phạm trong kê khai, báo cáo tài sản thu nhập. Hải Yến

684 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 662
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 662
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71330236