Kết quả thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị ở thành phố Đông Hà 

Nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, những năm qua, Đảng bộ thành phố Đông Hà đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Quy định 76 - QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị “về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” (Quy định 76), qua đó, đã phát huy trách nhiệm của đảng viên trong các công việc của nơi cư trú, đồng thời, giúp các cấp ủy quản lý đội ngũ đảng viên toàn diện, chặt chẽ hơn.

Thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà (trước đây là Thị ủy) đã lãnh đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc đến cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở; đồng thời, hướng dẫn về đối tượng được giới thiệu về nơi cư trú, lập sổ theo dõi quy trình giới thiệu và tiếp nhận đảng viên về nơi cư trú,tổ chức sinh hoạt định kỳ (06 tháng/01 lần) cho đảng viên được giới thiệu về nơi cư trú; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở những thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện ở các tổ chức cơ sở đảng. Hằng năm, trong mẫu đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo coi trọng việc nhận xét, góp ý đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, xem kết quả đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú là một trong những cơ sở để xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm. 

Hiện nay, Đảng bộ thành phố Đông Hà có 6150 đảng viên với 35 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, có 233 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trong đó có 83 chi bộ dân cư. Tính đến ngày 30/9/2018, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố đã giới thiệu 2127/2142 đảng viên, đạt tỷ lệ 99.3% về sinh hoạt ở khu dân cư. Ngoài ra các Đảng ủy phường đã tiếp nhận 3558 đảng viên đương chức ngoài Đảng bộ thành phố về sinh hoạt ở khu dân cư.

Qua kiểm tra, quản lý cho thấy hầu hết đảng viên được giới thiệu về nơi cư trú đều tham gia sinh hoạt đảng  định kỳ 1 năm 2 lần và đột xuất khi cần thiết dưới sự chủ trì của chi ủy nơi cư trú; quan tâm nắm bắt tình hình địa bàn, tham gia đóng góp, đề xuất ý kiến xây dựng khu phố văn hóa; hướng dẫn nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường, xây dựng quỹ khuyến học để động viên, giúp đỡ con em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; tự giác thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; luôn gương mẫu, nêu cao ý thức xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết và gần gũi, giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân nơi mình đang cư trú, vận động gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương và quy ước xây dựng khu phố văn hóa, đóng góp nhiều cho các phong trào đoàn thể ở địa phương. Nhiều tổ đảng viên tham gia sinh hoạt ở nơi cư trú theo quy định 76 đã tự nguyện đóng góp kinh phí hỗ trợ địa phương mua sắm bàn ghế, loa máy... phục vụ việc hội họp, học tập, biểu diễn văn nghệ cho cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trong khu phố.

Việc triển khai và thực hiện Quy định 76 đã giúp cho cấp ủy cơ quan, đơn vị đánh giá chất lượng đảng viên sâu sát và chặt chẽ hơn, từng bước nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của khu phố; kịp thời nhắc nhở, giúp đỡ đảng viên sửa chữa những thiếu sót, hạn chế ở nơi cư trú, giúp đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng. Qua đó, mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy cơ quan, đơn vị và cấp ủy nơi cư trú cũng được tăng cường, chặt chẽ hơn, góp phần củng cố mối liên hệ giữa Đảng với dân. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế: một số cấp ủy nơi đảng viên công tác chưa mở sổ theo dõi, cập nhật số lượng đảng viên giới thiệu hàng năm của đơn vị mình về nơi cư trú. Sự phối hợp giữa một số cấp ủy nơi đảng viên công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú chưa thật sự nhịp nhàng, thiếu liên lạc thường xuyên nên chưa nắm bắt đầy đủ thông tin của đảng viên khi về nơi cư trú cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên nơi công tác. Một số đảng viên đã được giới thiệu, tiếp nhận nhưng tham gia sinh hoạt không đều. Một số chi ủy chi bộ khu phố chưa thực hiện đúng thời gian sinh hoạt theo Quy định 76, nội dung sinh hoạt còn sơ sài, chủ yếu báo cáo thành tích hoạt động của chi bộ. Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy ơi cư trú còn thiếu thống nhất về cách thức cũng như thời gian...

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy định 76 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở tiếp tục học tập, quán triệt sâu sắc Quy định 76 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Chỉ đạo đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng viên đang công tác theo Quy định 76; xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cấp ủy nơi đảng viên công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra, đánh giá đảng viên có ý nghĩa quyết định đến chất lượng thực hiện Quy định 76. Tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương nơi làm tốt, uốn nắn nơi làm chưa tốt, bảo đảm thực hiện nền nếp Quy định. Lê Điệp

4080 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 320
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 321
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55942190