Kết quả hoạt động ngành Ngân hàng trên địa bàn quý III năm 2019 

Trong quý, Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tính đến ngày 15/9/2019 đạt 21.877 tỷ đồng, tăng 7,31%, trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm 77,14% và tổng dư nợ cho vay đạt 34.087 tỷ đồng, tăng 8,63% so với cuối năm 2018; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,01% tổng dư nợ. Lãi suất trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định so với quý trước.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các chương trình tín dụng, cụ thể:

- Triển khai thực hiện cho vay theo Nghị định 67 của Chính phủ: tổng số tiền cho vay đối với 117 chủ tàu, đạt 436,97 tỷ đồng. Dự nợ cho vay là 389,7 tỷ đồng, trong đó nợ xấu 143,67 tỷ đồng.

- Cho vay theo Nghị quyết 30a của Chính phủ: dư nợ cho vay ưu đãi lãi suất đối với huyện nghèo Đakrông là 55,21 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho vay 45,87 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 9,34 tỷ đồng.

- Về cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội: Nguồn vốn tín dụng được giải ngân cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, cho vay giải quyết việc làm, các đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động, học sinh sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…. tổng dự nợ (tính đến 15/9/2019) đạt 2.566 tỷ đồng, tăng 5,64% so với cuối năm 2018.

Công tác thanh toán, điều hòa lưu thông tiền tệ, cung ứng đủ khối lượng tiền mặt ra lưu thông và tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nền kinh tế. Lê Duy

 

612 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 522
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 522
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74035331