Kết quả cuộc thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” 

Nhằm thiết thực chào mừng “kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng(16/10/1948 - 16/10/2018, đồng thời để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên trong Khối về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỷ năng cho cán bộ trực tiếp làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; vừa qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công Cuộc thi “tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” trong toàn Đảng bộ.

Để triển khai cuộc thi sâu rộng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 21- KH/ĐUK, thành lập ban Tổ chức, ban Giám khảo, tổ Thư ký, xây dựng Thể lệ cuộc thi và chỉ đạo Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, các Đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối hưởng ứng và tham gia cuộc thi. Sau gần một tháng triển khai tổ chức thực hiện (từ ngày 05/ 9 -  25/9/2018), đã có 51/55 các chi, đảng bộ cơ sở và 79/95 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tham gia dự thi. Bộ đề thi gồm 02 phần: Phần thi trắc nghiệm và phần thi xử lý tình huống (40 câu hỏi trắc nghiệm và 04 câu hỏi xử lý tình huống). Nội dung các phần thi tập trung vào cụ thể hóa về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; cấp ủy, chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đây là những nội dung cơ bản, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ gặp trong thực tiễn, nhằm giúp cho cấp ủy, UBKT đảng ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở hiểu sâu, nhớ kỹ, nâng cao kiến thức, kỷ năng, nghiệp vụ để vận dụng chính xác trong thực tiễn khi thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ngay sau khi có Kế hoạch và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cuộc thi do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành, các đơn vị đã kịp thời triển khai phát động đến toàn thể cán bộ, đảng viên đơn vị tham gia dự thi. Một số Đảng ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban Tổ chức, ban Giám khảo cấp cơ sở, triển khai cuộc thi đến tận các chi bộ trực thuộc; tích cực nghiên cứu, cập nhật kịp thời các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng khóa XII để  làm bài thi đạt kết quả cao, trích kinh phí của đơn vị để tổ chức thực hiện cuộc thi và khen thưởng cho các tập thể đạt giải như: Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị, Đảng bộ Viễn Thông Quảng Trị, Đảng bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị…Một số cấp ủy tổ chức thành nội dung sinh hoạt chuyên đề để toàn thể đảng viên, cấp ủy, UBKT đảng ủy được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận thống nhất để làm bài dự thi có chất lượng cao như: Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị, Chi bộ Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Trị, chi bộ Công ty cổ phần tư vấn Miền Trung...

 Bài dự thi của các cấp ủy cơ bản nắm vững chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp ủy, ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng nên hầu hết có đáp án đúng từ 35/40 câu hỏi trắc nghiệm trở lên, một số bài thi có đáp án đúng 40/40 câu hỏi, như: Đảng bộ Công ty Điện lực, Đảng bộ Viễn Thông Quảng Trị, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, Đảng bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Quảng Trị... Đa số các đơn vị nắm chắc các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nên cơ bản các bài dự thi trả lời đúng đáp án các câu hỏi tình huống của Ban Tổ chức. Có nhiều bài thi nội dung được phân tích, lập luận chặt chẽ, trích dẫn đúng, đầy đủ các quy định, hướng dẫn, trả lời đúng trọng tâm, hình thức trình bày đẹp. Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi đã quyết định trao: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích.

Cuộc thi “tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng được các tổ chức đảng trong Khối hưởng ứng tích cực, các bài dự thi có chất lượng cao; thông qua cuộc thi dịp để các cấp ủy, UBKT các cấp nghiên cứu, cập nhật kịp thời những nội dung được sửa đổi, bổ sung sau Đại hội XII của Đảng, là dịp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; đồng thời đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Nguyễn Văn Hoán-Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị

197 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 110
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 110
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7210731