Kết quả các lớp tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ Tỉnh  

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/VPTU, ngày 24 tháng 4 năm 2017, của Văn phòng Tỉnh ủy về việc tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh Năm 2017

Trong tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2017, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức mở 5 lớp tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh cho cán bộ Quản trị mạng CNTT của các huyện, thị, thành ủy và cán bộ, công chức của các Đảng ủy xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Ảnh lớp 1: Từ ngày 9-10/5/2017

 

Kết quả tập huấn: 100% các đơn vị đã cử cán bộ, công chức tham dự. Các học viên đã được nghe giới thiệu đầy đủ các nội dung, chương trình tập huấn bao gồm, thứ nhất là việc quán triệt các Văn bản có liên quan, như: Quyết định số 431-QĐ/TU, ngày 16/01/2017 về việc thành lập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (Cổng TTĐT), Quyết định số 464-QĐ/TU, ngày 07/3/2017 ban hành Quy định về việc gửi nhận văn bản và thư điện tử trên Cổng TTĐT; Quyết định số 465-QĐ/TU, ngày 07/3/2017 ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng TTĐT.

Ảnh lớp 2: Từ ngày 11-12/5/2017

Ảnh lớp 3: Từ ngày 25-26/5/2017

Thứ hai, giới thiệu tổng quan, các chức năng chung, như: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị có tên miền www.tinhuyquangtri.vn, có chức năng cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tra cứu thông tin tại các chuyên mục: tin tức sự kiện (tin hoạt động Đảng bộ tỉnh, tin tổng hợp và cơ sở); thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ; các tin tức sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế cũng như các văn bản pháp luật hiện hành hoặc mới ban hành… sẽ thường xuyên được cập nhật.

Cổng thông tin điện tử cũng là phương tiện phát ngôn chính thức của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Qua kênh thông tin này, cán bộ, đảng viên và nhân dân có thể được trao đổi, được giải đáp và hướng dẫn về những vấn đề quan tâm liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Thứ ba, giới thiệu một số chức năng riêng, quan trọng cần lưu ý của Cổng TTĐT như: Có mục đọc báo trong ngày nằm trong chuyên mục điểm báo, điểm tin là nơi cung cấp các tin tức hàng ngày trên các báo viết về Tỉnh Quảng Trị; Mục văn bản chỉ đạo, điều hành; Văn kiện Đảng: Các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy hiện hành hoặc mới ban hành… sẽ thường xuyên được cập nhật.

Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ của cơ quan Đảng, với tên hộp thư có dạng: xxx@tinhuyquangtri.vn (trong đó xxx là tên cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị). Các học viên đã được nghe giới thiệu từng bước cụ thể ngay từ khi truy cập vào hộp thư công vụ, tùy thuộc vào trình duyệt mà người sử dụng, lúc truy cập ban đầu sẽ có hỏi bảo mật, cho nên phải làm thêm các thao tác như thế nào? Được nghe hướng dẫn cách đổi mật khẩu và quản lý hộp thư công vụ cá nhân.

Về chuyên mục NỘI BỘ, gồm có các mục: Lịch làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bản tin thông tấn xã Việt Nam (hàng ngày), Bản tin của các Ban Đảng, tài liệu sinh hoạt chi bộ (hàng tháng) và Hệ thống gửi nhận văn bản.

Nội dung thông tin trong chuyên mục NỘI BỘ có tính chất đặc thù nên phải có tài khoản mới sử dụng được.

Ngoài ra các học viên còn được nghe hướng dẫn cách xem toàn bộ nội dung của văn bản được gửi đến trên Cổng TTĐT bằng hai cách: Sử dụng luôn thiết bị di động truy cập vào biểu tượng mail trên màn hình của thiết bị di động của cá nhân hoặc truy cập vào chuyên mục nội bộ và vào mục Hệ thống gửi nhận văn bản.

Ảnh lớp 4: Từ ngày 30-31/5/2017

 

Ảnh lớp 5: Từ ngày 01-02/6/2017

Sau khi được nghe giới thiệu lý thuyết, các học viên đã dành nhiều thời gian để thực hành, quá trình kiểm tra thực tế cho thấy tất cả học viên đều đã nắm chắc toàn bộ nội dung, chương trình, đã có thể sử dụng thành thạo các chức năng chung và riêng biệt của Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh để áp dụng trong thực tế nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị. Xuân Quân

 

 

1418 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1016
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1016
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81744739