Kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Thực hiện Thông báo kết luận số 264-KL/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ chính trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động, trong 10 năm qua, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị luôn xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một trong những nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình hành động của cấp ủy.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền cuộc vận động và ban hành Công văn số 701/CV-TU, ngày 04/6/2010 lãnh đạo thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Quyết định số 789-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh, Công văn số 668-CV/TU, ngày 21/7/2015 về việc “Chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động”.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2217/UBND-MT về việc tăng cường triển khai thực hiện cuộc vận động; chỉ đạo, giao trách nhiệm các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình để phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, các ban ngành liên quan trong thực hiện cuộc vận động. Đồng thời, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thông qua các nội dung, cơ chế, chính sách để thực hiện cuộc vận động như: Công tác thông tin tuyên truyền, quy định việc trang bị mua sắm tài sản công, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước mua sắm hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm sản xuất trong nước; hỗ trợ chính sách thuế, vay vốn, chính sách khuyến công, khuyến thương, tổ chức hội chợ, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, gặp gỡ đối thoại tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý thị trường, kiểm tra xử lý các vi phạm, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện về kinh phí, các điều kiện thuận lợi khác để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động.

Các cơ quan chức năng đã chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, hạn chế tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại; kiểm tra việc niêm yết giá; ngăn chặn các hành vi lợi dụng chính sách khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam (tiêu thụ hàng nhái, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng) để người tiêu dùng an tâm hơn khi sử dụng hàng Việt; phối hợp, đề cao vai trò của các chợ, siêu thị, doanh nghiệp, kêu gọi sự hưởng ứng của các tiểu thương đối với cuộc vận động; phối hợp với các ban, ngành chức năng triển khai, quảng bá rộng rãi các mặt hàng của Việt Nam và kiểm tra, giám sát các mặt hàng hóa, giá cả, nguồn gốc, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh ATTP. Trong 10 năm qua, thông qua chương trình khuyến công, đã bố trí 20,32 tỷ đồng và đã hỗ trợ cho các cơ sở, doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường, xây dựng đăng ký nhãn mác sản phẩm, xây dựng thương hiệu, quảng bá và tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hóa, hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp cải tiến mẫu mã, xây dựng đăng ký thương hiệu sản phẩm; tổ chức 04 hội chợ triển lãm cấp tỉnh, cấp vùng; tổ chức 22 đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài; tổ chức 7 đoàn cơ sở, doanh nghiệp tham gia kết nối cung cầu tiêu thụ hàng hóa; tổ chức 04 đoàn khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước; kiểm tra 15.825 vụ, xử phạt, xử lý 8.258 vụ với tổng số tiền xử phạt là 15,8 tỷ đồng, tổng số hàng hóa bị tịch thu có giá trị hơn 61,5 tỷ đồng.

Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-BCĐ, ngày 15/3/2010, tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch của cuộc vận động trên địa bàn tỉnh; trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thuộc các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành, tổ chức mình; chủ trì và phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các ban, ngành, địa phương về xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động; ban hành Quy chế làm việc, xây dựng kế hoạch hàng năm về thực hiện cuộc vận động; phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, thông tin quảng bá sản phẩm hàng hóa, xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt, đặc biệt là hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh; đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường, thiết lập các kênh phân phối hàng hóa, đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng, nhất là địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn về cuộc vận động, sản xuất và phân phối, tiêu thụ hàng Việt; chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ký kết hợp tác ưu tiên sử dụng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong tỉnh.

Các cơ quan truyền thông của tỉnh và Trung ương thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức về CVĐ; kịp thời phát hiện, nêu gương các điển hình tiên tiến; đồng thời, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phê phán các biểu hiện tâm lý sính hàng ngoại trong xã hội. Qua 10 năm, các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về CVĐ với 2.536 tin, 247 phóng sự, 158 chuyên mục trên truyền hình; 394 tin, 1.207 bài, 89 chương trình phát thanh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện cuộc vận động, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

Kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Quảng trị đã đi vào chiều sâu, tạo được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, địa phương và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Cuộc vận động đã tác động tích cực đến toàn xã hội, tạo được niềm tin và sự quan tâm mua sắm, tiêu dùng trong phần lớn người tiêu dùng đối với hàng hóa thương hiệu Việt và đến nay sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động, người tiêu dùng mua sắm hàng hoá Việt Nam đang tăng lên đáng kể, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường và phát triển thị trường nội địa. Cuộc vận động đã giúp cho các doanh nghiệp nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy tiềm năng thế mạnh của doanh nghiệp, coi cuộc vận động là “cơ hội vàng” để nâng cao uy tín thương hiệu đối với người tiêu dùng, đem lại cơ hội sản xuất - kinh doanh tại thị trường nội địa, một số doanh nghiệp đã vươn ra cung cấp hàng hóa, dịch vụ ở thị trường ngoài tỉnh, ngoài nước. Sản phẩm, hàng hóa hiện nay đã được cải thiện đáng kể về giá cả, mẫu mã, chất lượng trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thiết lập các kênh bán hàng hoá, dịch vụ sau bán hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú của người tiêu dùng; nhiều sản phẩm thương hiệu Việt đã được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm. Đến nay, chúng ta có nhiều sản phẩm hàng hóa địa phương chinh phục được người tiêu dùng, được kết nối đưa vào hệ thống siêu thị và cửa hàng bán lẻ, tại các điểm di tích, danh thắng, du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó nhiều sản phẩm trở thành niềm tự hào của người Quảng Trị, như Cà phê Khe Sanh – Hướng Hóa, Tiêu Cùa, Cao lá vằng, Tinh bột nghệ…

Những kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động trên địa bàn Quảng Trị đã góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển; đồng thời, phát huy lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc của người Việt Nam trong sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam. Thủy Phương

 

89 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 146
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 146
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9670558