Kết luận của Thường trực tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở Công Thương 

Năm 2020, ngành Công Thương tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng hộ tỉnh lần thứ XVI, chủ động rà soát lại các nhiệm vụ trọng tâm; bám sát 05 nội dung cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2020; tham mưu chỉ đạo đảm bảo tiến độ các dự án đã khởi công trong dịp Kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh, cũng như các công trình, dự án động lực được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các chương trình, đề án của Ngành giai đoạn 2016-2020.

Đối với những công việc, chỉ tiêu chưa hoàn thành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bổ sung kế hoạch, giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, các tổ chức đảng.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, UBND cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn. Thực hiện tốt cam kết, đẩy nhanh tiến độ đầu tư của 03 nhà đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp là Sembcorp (Singapore), Amata (Thái Lan) và Sumitomo (Nhật Bản) để thực hiện tổ hợp liên doanh Dự án VSIP8 tại Quảng Trị, tạo tiền đề, động lực để thu hút các nhà đầu tư khác. Triển khai có hiệu qủa các hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy mạnh công tác kết nối giao thương, xuất khẩu hàng hóa, phát triển thương mại điện tử trong hoạt động thương mại biên giới, trong đó thực hiện hiệu quả Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào để thúc đẩy phát triển các loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, khai thác lợi thế của Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay để tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh thúc đẩy khởi nghiệp; tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất phương án đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tiếp cận điện năng...

Chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng, nhận diện thương hiệu cho một số sản phẩm chủ lực; tiêu thụ các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh, nhất là hàng nông sản. Chỉ đạo tổ chức có hiệu quả hoạt động hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Triển khai đầu tư các tổng kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1030/QĐ-TTg, ngày 13/7/2017; thu hút đầu tư các trung tâm dịch vụ logistic, các tổng kho trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây.

Chủ động phối hợp với các ngành kinh tế khác để tham mưu trình UBND tỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có quy hoạch ngành để tạo điều kiện thuận lợi trong tham mưu triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, vừa tranh thủ nguồn lực, vừa chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn theo Thông báo kết luận số 434/TB-VPCP, ngày 18/12/2019 của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; Thông báo kết luận số 127/TB-TTKQH, ngày 13/01/2020 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại chuyến thăm, làm việc với tỉnh Quảng Trị (27-28/12/2019). Phối hợp với ngành Nông nghiệp để nghiên cứu tổng kết một số mô hình công nghiệp chế biến nông sản (chế biến gỗ rừng trồng, dược liệu, thủy sản...) và kêu gọi, xúc tiến đầu tư cho lĩnh vực này; tiếp tục quán triệt Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, từ đó khai thác, phát huy lợi thế của tỉnh để có hướng phát triển phù hợp.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan theo dõi sát sao diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu có thể mất cân đối trong thời gian xảy ra dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19; chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng các phương án điều hành khi có dấu hiệu mất cân đối cung cầu thị trường trên địa bàn; đề ra những giải pháp hỗ trợ để ổn định thị trường khi cần thiết.

Đối với phát triển các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh: Chủ động tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng phát triển năng lượng của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hiện thực hóa chủ trương tỉnh Quảng Trị trở thành Trung tâm năng lượng của miền Trung, trong đó chú trọng về năng lượng tái tạo, điện khí dựa trên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển năng lượng của tỉnh và hiệu quả quy mô công suất của các dự án đã và đang thực hiện; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà đầu tư Gazprom (Liên Bang Nga) hoàn thành thủ tục đầu tư triển khai các dự án theo đúng tiến độ.

Tập trung mọi nỗ lực để đảm bảo tiến độ các dự án đang xây dựng và khởi công trong năm 2019, nhất là giải quyết các thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án. Chỉ xem xét phát triển năng lượng điện mặt trời tại các vùng đất chưa sử dụng, đất không có khả năng để sản xuất nông nghiệp; phát triển thủy điện cũng cần phải được tính toán kỹ, không làm ảnh hưởng đến dòng chảy, hệ sinh thái...

Phát triển hạ tầng lưới điện để truyền tải công suất của các nhà máy điện trên địa bàn tỉnh vào hệ thống điện quốc gia nhằm khai thác tối đa hiệu quả tiềm năng phát triển năng lượng của tỉnh.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có tinh thần khát vọng cống hiến; đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện quy chế làm việc, quy trình công tác, đạo đức công vụ, tăng cường đoàn kết nội bộ, tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, văn hóa công sở để ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Thái Minh

755 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 760
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 760
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78246830