Inforgraphic: Toàn cảnh kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 

(Chinhphu.vn) - Công tác điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong bối cảnh khó khăn, tình hình kinh tế-xã hội trong 5 tháng đầu năm tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 477
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 478
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55900717