INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024 

(Chinhphu.vn) - Tình hình kinh tế – xã hội quý I/2024 của nước ta duy trì xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, các ngành, lĩnh vực đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo đà tăng trưởng cho các quý tiếp theo.
INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 1.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 2.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 3.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 4.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 5.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 6.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 7.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 8.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 9.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 10.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 11.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 12.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 13.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 14.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 15.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 16.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 17.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 18.

 

INFOGRAPHICS: Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024- Ảnh 19.

 

 Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

22 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 975
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 975
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76566774