Huyện ủy Hướng Hóa tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Ngày 24/12/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho cán bộ chủ chốt của huyện.

Với thời gian 2 ngày, hơn 200 đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện, bao gồm các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy nghỉ hưu ở các xã dọc Đường 9; các đồng chí Huyện ủy viên khóa XVII; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; Báo cáo viên Huyện ủy; cộng tác viên dư luận xã hội huyện; Lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện đã nghe các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy truyền đạt các nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo 4 chuyên đề về công tác xây dựng Đảng; về lĩnh vực kinh tế; văn hóa, xã hôi và quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy quán triệt chuyên đề về xây dựng Đảng

Trên cơ sở những nội dung đã được học tập, quán triệt, các tổ chức cơ sở đảng tổ chức triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình đảm bảo thời gian và nội dung theo yêu cầu nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, xây dựng quê hương Hướng Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo yêu cầu của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với từng cá nhân cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, viết thu hoạch cần phải có liên hệ thực tiễn, trong đó quan tâm làm rõ những khó khăn vướng mắc và phải có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ. Nguyễn Đình Phục

69 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 637
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 637
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23554058