Huyện ủy Gio Linh: Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI 

Ngày 18 tháng 7 năm 2017, Huyện ủy Gio Linh tổ chức Hội nghị lần thứ 11 để sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và đánh giá việc thực hiện kết luận số 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2017. Dự với Hội nghị có đồng chí Hoàng Đức Thắng, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đến dự theo dõi và chỉ đạo Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2017, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, cải cách hành chính và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Tổ chức quán triệt học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ” cho cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. Chương trình muc tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới được triển khai quyết liệt, tập trung hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, toàn huyện đã có 03/19 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường.

                

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Thắng, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phụ trách địa bàn đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Gio Linh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí yêu cầu BCH Đảng bộ huyện trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; công tác tổ chức cán bộ; công tác dân vận của các cấp chính quyền; phát huy tối đa vai trò của MTTQ trong giám sát và phản biện xã hội; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát huy vai trò của HTX trong phát triển kinh tế, góp phần đưa Gio Linh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn hiện nay./. Nguyễn Văn Chiến - Huyện ủy Gio Linh

2858 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 146
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 146
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15916980