Huyện uỷ Cam Lộ tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 

Vừa qua, UBKT Huyện uỷ Cam Lộ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện UBKT Tỉnh uỷ, các đồng chí UV UBKT Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT các Đảng uỷ, Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện uỷ.

6 tháng đầu năm 2019, UBKT các cấp đã tích cực chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Điều lệ Đảng quy định; tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch KTGS. Nội dung các cuộc KTGS tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của huyện và các địa phương, đơn vị, cụ thể như: việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện các hướng dẫn, kế hoạch của huyện, việc nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao,… Cụ thể đã tiến hành kiểm tra 14 TCĐ, 01 đảng viên; giám sát 42 TCĐ và 7 đảng viên. Thi hành kỷ luật 4 đảng viên (trong đó: khai trừ: 01, cảnh cáo: 01; khiển trách: 02). Qua kiểm tra, giám sát đã uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời khuyết điểm, tồn tại của tổ chức Đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; góp phần nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức Đảng, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, nêu lên những bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại. Đồng thời đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện và tham mưu cấp uỷ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra. Nguyễn Thị Hạnh

145 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 219
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 220
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9671200