Huyện Cam Lộ hoàn thành đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, thời gian qua, các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Cam Lộ đã tổ chức thành công đại hội theo kế hoạch đề ra.
Huyện Cam Lộ hoàn thành đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Liên đoàn Lao động huyện Cam Lộ có 61 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó có 19 công đoàn cơ cở khối hành chính sự nghiệp cấp huyện, 8 Công đoàn cơ sở xã, thị trấn, 10 công đoàn cơ sở doanh nghiệp, 24 công đoàn cơ sở khối trường học với tổng số 1.517 đoàn viên.

Qua đánh giá, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được các công đoàn cơ sở triển khai, thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành các văn bản, chỉ đạo hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội. Công đoàn cơ sở Thị trấn Cam Lộ được chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

Tại đại hội, các công đoàn cơ sở đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng cùng cấp vào nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ qua và bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới với những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Nhờ chủ động trong công tác, tính đến ngày 28/04/2023 đã có 60/61 công đoàn cơ sở hoàn thành Đại hội (có 01 CĐCS không tổ chức đại hội được do không hoạt động). Qua đó Đại hội đã bầu tổng cộng 206 ủy viên BCH khóa mới (trong đó Nữ: 131 đồng chí). Bầu 104 đại biểu chính thức, 60 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên với tỷ lệ phiếu cao. Quy trình tổ chức Đại hội đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và trình tự, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo định hướng của cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở.

Đại hội công đoàn cơ sở thành công là tiền đề, điều kiện quan trọng tiến tới tổ chức Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến tổ chức vào giữa  tháng 7/2023. Đến nay, Liên đoàn Lao động huyện đã đảm bảo tiến độ về dự thảo các văn kiện trình đại hội, công tác nhân sự. Cùng với đó là phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển công trình sản phẩm chào mừng đại hội công đoàn các cấp. Nguyễn Hạnh –Huyện ủy Cam Lộ

92 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 806
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 806
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 64309346