HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VỚI CẢ TẤM LÒNG KÍNH YÊU 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tiến hành từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 02 tháng 02 năm 2021.

Trong sinh hoạt Đảng từ ngày có Đảng, mỗi đại hội Đảng, thường 5 năm tổ chức một lần đều có vị trí rất quan trọng; là đợt sinh hoạt chính trị lớn nhất của Đảng trong thời kỳ đó liên quan đến vận mệnh của dân tộc, của toàn dân. Sinh thời, Bác Hồ khi nói về ý nghĩa của đại hội đã khẳng định “Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của Nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho ta đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”

Tuy nhiên, Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là Đại hội diễn ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2016-2021); 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới (1986-2021); 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 (1991-2021), trong đó có 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 với những thành tựu rất quan trọng “chưa bao giờ đất nước chúng ta có được cơ đồ như ngày hôm nay”[1].  “5 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã cùng nhau tạo ra hơn 1.200 tỷ USD giá trị GDP. Riêng năm 2020, dù trong muôn vàn khó khăn bởi COVID-19 và sự suy thoái nghiêm trọng của kinh tế thế giới kể từ Đại suy thoái 1929-1932, kinh tế nước ta vẫn kiên cường duy trì tăng trưởng dương xấp xỉ gần 3%. Theo tính toán của IMF, quy mô kinh tế nước ta giờ đây đã đạt hơn 340 tỷ USD – đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, tương đương hoặc vượt qua một số nền kinh tế có trình độ phát triển cao trong khu vực, kể cả một số con hổ của Đông Á. Tạp chí Nhà Kinh tế của Anh xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Theo số liệu của WB, với tăng trưởng kinh tế bình quân 6,8%/năm trong giai đoạn 2016-2019, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới”[2].

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ngoài việc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới như thường lệ, điểm mới của Đại hội XIII của Đảng là: Đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới (1986-2020), định hướng mục tiêu, nhiệm vụ 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045; bàn và quyết định mục tiêu: Đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

 Hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua Đảng bộ và Nhân dân Quảng Trị đã phát huy truyền thống quê hương, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; hăng say lao động, học tập, cống hiến, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế; giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường, mở rộng đối ngoại; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là đã tổ chức thành công với những dấu ấn tốt đẹp đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội “Khát vọng, phát triển, đổi mới, sáng tạo” sẽ khai mạc.

Một nhiệm kỳ mới 2021-2026 của Đảng và cũng là của dân tộc, của đất nước đang mở ra. Mặc dù “phía trước khó khăn, thách thức đang còn nhiều; công việc nặng nề, phức tạp đang chờ đón chúng ta”[3] nhưng “Với một đảng cách mạng chân chính và một nhà nước của dân, do dân, vì dân trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng và Nhà nước ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”[4].

Chúng ta có đủ cơ sở, niềm tin để tin rằng, Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Chân trời mới đang mở ra. Đảng bộ và Nhân dân Quảng Trị hướng về Đại hội với cả tấm lòng. Trí Ánh

 

[1]  Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

 [2]  Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc, pahst biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương

[3] Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

[4] Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

 

779 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 519
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 519
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80154092